Loading

bacc e-archive

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2016 : DIRECTOR’S CHOICE The Female Perspective

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2016 : DIRECTOR’S CHOICE The Female Perspective01AAC-04-2016-04-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-04-2016-04-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2016 : DIRECTOR’S CHOICE The Female Perspective

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

10-01-2018

ศิลปน

โสรยา นาคะสุวรรณ, วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์, แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์, พิมพกา โตวิระ, อโนชา สุวิชากรพงศ์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Cinemas

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดการแสดง: 21 พฤษภาคม - 19 พฤศจิกายน 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้พันธกิจของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการรณรงค์ให้ชุมชนรู้รักศิลปะและเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน ทั้งยังต้องการสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมรู้รักศิลปะภาพยนตร์ในแง่มุมที่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเปิดรับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย และค่อนข้างหาชมได้ยากจากนานาประเทศทั่วโลก
ทั้งนี้การฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรนั้น มีจุดมุ่งหมายอื่นนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังว่าภาพยนตร์ที่จัดฉายจะให้ความรู้และแง่คิดแก่ผู้เข้าชมและเป็นอีกช่องทางการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรเป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจภาพยนตร์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกับผู้สร้างงานภาพยนตร์และผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างสรรค์งานและผู้เสพงานศิลปะภาพยนตร์เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
สำหรับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director's Choice 2016: The Female Perspective ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เชิญ 5 ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงชาวไทยมาร่วมคัดสรรภาพยนตร์ที่แต่ละท่านชื่นชอบ โดยคัดเลือกจากเรื่องราว เนื้อหา และแนวคิดของภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

ภาพยนตร์คัดสรร
1. The Female Perspective (The Pearl Button)
2. The Female Perspective (Nebraska)
3. The Female Perspective (Happy Hours)
4. The Female Perspective (The Autobiography of Nicolae Ceausescu)

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Cinema Diverse

การระบุคําสําคัญ

ภาพยนตร์, ภาพยนตร์--สัมภาษณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร