Loading

bacc e-archive

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ01EXH-01-2016-07-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-07-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยอกยาการ์ตา) โครงการสัญจรระดับนานาชาติ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ศิลปน

อัลวิน รีอามิลโล (ฟิลิปปินส์), อามันดา เฮง (สิงคโปร์), อะราไมอานี (อินโดนีเซีย), อัง โค (พม่า), อัง เหมียนท์ (พม่า), อัง เหมียนท์ (พม่า), บุ๋ย ค๊อง ข่าน (เวียดนาม), ชลูด นิ่มเสมอ (ไทย), เอโค นูโกรโฮ และ ดัคลิงค์ ทัมบูยฮ์ (อินโดนีเซีย), เอฟเอ็กซ์ ฮาร์โซโน (อินโดนีเซีย), โกลดี โพบลาดอร์ (ฟิลิปปินส์), ลี เวน (สิงคโปร์), มานิต ศรีวานิชภูมิ (ไทย), Mella Jaarsma (อินโดนีเซีย), เมส56 (อินโดนีเซีย), ไมเคิล เชาวนาศัย (ไทย), โมล์ แซทท์ (พม่า), โมเอลโยโน (อินโดนีเซีย), แน็ง เลย์ (พม่า), ปพนศักดิ์ ละออ (ไทย), โปโปค ไตร-วายุทธ์ (อินโดนีเซีย), ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ (ไทย), เรสตู รัตน์นานิงเปียส (อินโดนีเซีย), รอสลิแชม อิสมาอิลล์ (มาเลเซีย), สุธี คุณาวิชยานนท์ (ไทย), ทาลิง ปาดี (อินโดนีเซีย), เท เวย ลิง (สิงคโปร์), ตาว เหงียน ฟาน (เวียดนาม), ทิสนา ซานจายา (อินโดนีเซีย), ตุง มัย (เวียดนาม), วรรณดี รัตนา (กัมพูชา), วสันต์ สิทธิเขตต์ (ไทย), เวอร์ติเคิล ซับมารีน (สิงคโปร์) และ วู ด่าน ตาน (เวียดนาม)

ภัณฑารักษ์

อิโอลา เลนซี (สิงคโปร์), อากุง ฮูจานิกาเจนนง (อินโดนีเซีย), วิภาช ภูริชานนท์ (ไทย)

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Cemeti Art HouseKedai Kebun Forum และ Ruang MES 56

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559
สถานที่: Cemeti Art House และ Ruang MES 56
นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ Cemeti Art House, Kedai Kebun Forum และ Ruang MES 56 เป็นนิทรรศการสัญจรระดับนานาชาติซึ่งต่อยอดจากนิทรรศการต้นแบบคือ นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดแสดงครั้งแรก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2556 นิทรรศการต้นแบบนี้ ดำเนินการโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เชิญภัณฑารักษ์รับเชิญผู้เชี่ยวชาญศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามท่านที่พำนักในภูมิภาคนี้ โดยนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะมากกว่า 70 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานทรงอิทธิพลหรือผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อนิทรรศการครั้งนั้น ได้แจกแจงให้เห็นว่าศิลปินหลายรุ่นทั้งจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเจ็ดประเทศใช้แนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นมโนทัศน์อย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างศิลปะที่ทั้งเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่สังคมเห็นร่วมกัน

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

สนับสนุนโดย: Langgeng Art Foundation และ National Arts Council สิงคโปร์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร