Loading

bacc e-archive

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 301AAC-05-2014-02-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2014-02-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

เครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดง

ประวัติของจดหมายเหตุ

เทศกาลศิลปะการแสดงนั้นเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงละครเวที บูโต ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการเต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่างานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมีคุณค่าหรือสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตรในสังคมในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง หรือกลุ่มนักวิจารณ์ ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินนักแสดง
เทศกาลศิลปะการแสดง หรือ BACC Performative Art Festival 2014 จะมุ่งเน้นที่การเปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้ชมในการรับชมศิลปะการแสดงอันหลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปินหลายกลุ่มที่มีลักษณะทางการแสดงที่แตกต่างกัน ทั้งยังประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านศิลปะการแสดงให้แก่ผู้ที่สนใจ การเสวนาจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 18 กรกฎาคม - 21 ธันวาคม 2557
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 นี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการแสดง อาทิ มูลนิธิเพื่อนศิลปะ พระจันทร์เสี้ยวการละคร นิตยสารไรท์เตอร์ กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย เดโมเครซี่สตูดิโอ เครือข่ายละครกรุงเทพ กลุ่มละคร B-Floor และกลุ่ม Butoh Co-Op ประเทศไทย

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

รายละเอียดการแสดง
1. โครงการ “Connecting ASEAN Plus” 2014
2. เงา – ร่าง (Shade Borders)
3. ละครร้อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา
4. สนทนาและฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสดกับแรนดี้ เกรดฮิลล์
5. ละครเวที เพลงรัก 2475
6. Hipster the King
7. เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย ครั้งที่ 16 / 2014
8. เทศกาลละครกรุงเทพ 2557
9. มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2014
10. THE 9th INTERNATIONAL BUTOH FESTIVAL THAILAND 2014

การระบุชื่อเฉพาะ

Performative Art Festival

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร