Loading

bacc e-archive

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 301AAC-06-2014-01-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-06-2014-01-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 3

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-01-2018

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Literatures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

ปราบดา หยุ่น

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop นั้นเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน ด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย โดยโครงการนี้ส่งเสริมเรื่องการอบรมวรรณกรรม โดยมีกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแวดวงวรรณกรรมมาร่วมกันสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรมที่ครอบคลุมความรู้ด้านวรรณกรรม เพื่อสร้างสรรค์นักเขียนหน้าใหม่ที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเขียน ในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี
โดยการอบรมในครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้จากวิทยากร และนำผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมออกสู่สังคมผ่านรูปแบบของหนังสือเล่มและ e-book ทั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง

ประวัติของจดหมายเหตุ

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop III หรือ ค่ายเขียนงานสร้างสรรค์แห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 คือการสานต่อโครงการอบรมผู้มีความสนใจเรียนรู้และฝึกฝนการเขียนงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2555 และมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้หัวใจหลักยังคงเป็นเพื่อให้ความรู้ ชี้แนะ สนทนาแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการศึกษาตัวบทที่คัดสรรโดยวิทยากรผู้มีความชำนาญด้านวรรณกรรมแตกต่างกันไป ผสมผสานเกร็ดทางประวัติศาสตร์วรรณกรรมสมัยใหม่ของไทยและเทศ อ่านผลงานวรรณกรรมชิ้นโดดเด่นของนักเขียนหลากหลาย และลงมือเขียนงานของตนเองในลักษณะเรื่องสั้น คนละ 1 เรื่อง โดยจะได้รับคำวิจารณ์และการแนะนำของวิทยากรและผู้ร่วมชั้นเรียน จนสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อจบโครงการ ผลงานของนักเรียนทุกคนจะได้รับการบรรณาธิการและพิมพ์รวมเล่มในวารสาร “สะกด” ซึ่งพิมพ์ขึ้นสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ
ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 35 ชั่วโมง แบ่งเป็น 7 เสาร์ เสาร์ละ 5 ชั่วโมง วิทยากรหลักคือปราบดา หยุ่น โดยมีผู้ช่วยคือ ธนาคาร จันทิมา ผู้เข้าอบรมรุ่นแรก และเสริมการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานโดยวิทยากรของแต่ละสัปดาห์

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

รายชื่อวิทยากร
ปราบดา หยุ่น
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน (นักวิชาการ นักเขียน ผู้รู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของศรีบูรพา)
สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งรางวัล “ช่อการะเกด” ผู้รู้ด้านวรรณกรรมที่โด่งดังจากนามปากกา “สิงห์สนามหลวง”)
แดนอรัญ แสงทอง (นักเขียน ผู้มีผลงานแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส)
โตมร ศุขปรีชา (บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ นักแปล และพิธีกรโทรทัศน์)
Pianissimo Press Shop (กลุ่มผู้สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์)

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม : 03 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2557
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

การระบุคําสําคัญ

วรรณกรรม, การเขียน, วิจารณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร