Loading

bacc e-archive

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2016 : DIRECTOR’S CHOICE The Female Perspective - (Happy Hours)

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2016 : DIRECTOR’S CHOICE The Female Perspective -  (Happy Hours)01AAC-04-2016-04-DOC-04-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-04-2016-04-DOC-04

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2016 : DIRECTOR’S CHOICE The Female Perspective - (Happy Hours)

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

10-01-2018

ศิลปน

พิมพกา โตวิระ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Cinemas

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 24 กันยายน 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ภาพยนตร์จากประเทศญี่ปุ่นเรื่อง Happy Hours (2015) กำกับภาพยนตร์โดย ริวสุเกะ ฮามากูจิ คัดสรรโดย พิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงชาวไทยคนแรกที่เป็นที่รู้จักของวงการภาพยนตร์นานาชาติและนักวิจารณ์ต่างประเทศ และเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์ พ.ศ. 2552
มิตรภาพของผู้หญิง 4 คนในวัยปลาย 30 กำลังจะถูกทดสอบ เมื่อหนึ่งในนั้นประกาศว่าเธอจะหย่าขาดจากสามีรายละเอียดและเรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านระยะเวลา 5 ชั่วโมงเศษของ Happy Hour จะบอกเล่าความสัมพันธ์และชีวิตของพวกเธอผ่านเหตุการณ์ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการ “อยู่ตรงนั้น” ของผู้หญิงทั้งสี่คน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

หน้าประชาสัมพันธ์ : CINEMA DIVERSE: DIRECTOR’S CHOICE 2016 The Female Perspective (Happy Hours)

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Cinema Diverse

การระบุคําสําคัญ

ภาพยนตร์, ภาพยนตร์--สัมภาษณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร