Loading

bacc e-archive

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475

รหัสเอกสาร

01AAC-05-2014-02-IMG-04

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

15-02-2018

ศิลปน

กลุ่มละครอนัตตา ร่วมกับ เดโมเครซี่สตูดิโอ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Performances

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

16 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 18 กันยายน - 05 ตุลาคม 2557
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

หน้าประชาสัมพันธ์ : การแสดงภายใต้เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 3 : ละครเวที เพลงรัก 2475

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

เรื่องย่อ
ปลายปี 2495 เมื่อเพลิน อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง ต้องฉลองรัฐธรรมนูญในคุกอยางโดดเดี่ยว ลูกชายถูกกุมขัง ด้วยข้อหาไม่เป็นธรรม และสามีก็ลี้ภัยการเมืองโดยไม่รู้เป็นตายร้ายดี เรื่องราวย้อนกลับไปมาระหว่างเหตุการณ์หลักในคุก และอดีต ถึงชะตากรรมและชีวิตที่ผันผวนไป ของสตรีแกร่งผู้นี้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2475 ซึ่งพลิกชะตาชีวิตของเธอไปสิ้นเชิง สุดทายเธอต้องลาจากลูกชายอันเป็นที่รักซึ่งยังถูกกุมขัง เพื่อไปตามหาสามีที่ยังไม่รู้อยู่ไหน และเพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัวที่ขาดหายไป,br>

การระบุชื่อเฉพาะ

Performative Art Festival

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะการแสดง, ละคร, งานเทศกาล

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร