Loading

bacc e-archive

Galleries’Night : เส้นทางชมศิลปะยามค่ำคืนใจกลางเมืองของกรุงเทพกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Galleries’Night : เส้นทางชมศิลปะยามค่ำคืนใจกลางเมืองของกรุงเทพกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3Galleries’Night : เส้นทางชมศิลปะยามค่ำคืนใจกลางเมืองของกรุงเทพกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3Galleries’Night : เส้นทางชมศิลปะยามค่ำคืนใจกลางเมืองของกรุงเทพกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3Galleries’Night : เส้นทางชมศิลปะยามค่ำคืนใจกลางเมืองของกรุงเทพกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3

รหัสเอกสาร

01ANE-08-2015-03-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

Galleries’Night : เส้นทางชมศิลปะยามค่ำคืนใจกลางเมืองของกรุงเทพกลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

16-02-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2015

ประเภทของคอลเลคชั่น

arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

arts network exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

4 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 28 พฤศจิกายน 2558
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Galleries’Night เคยเป็นกิจกรรมที่รวมอยู่กับเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย ลาแฟ็ต จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ปีนี้จัดแยกออกมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชม ค้นพบและชื่นชมกับผลงานจากศิลปะได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ตลอดทั้งสองคืน Galleries'Night เปิดกรุงเทพมหานครเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ประดับประดาด้วยสีสันมากมายหลายรูปแบบของศิลปะร่วมสมัย อันน่าประหลาดใจ
Galleries'Night ครั้งที่ 3 โดยจัดภายใต้หัวข้อ “แสง” และขยายออกเป็นสองคืนที่รวบรวมแกลเลอรี่และพื้นที่ศิลปะจำนวน 38 แห่ง ตามเส้นทางบีทีเอสสายสีลม, บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และบีทีเอสสายสุขุมวิท
และเนื่องในโอกาสที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส (COP 21) ใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 Galleries’Night ได้นำผลงานศิลปะอันสื่อถึงสิ่งแวดล้อมจากศิลปินชาวฝรั่งเศส Matteo Messervy สนับสนุนโดยบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลงานศิลปะชุดนี้จะเต็มไปด้วยแสงสีสว่างไสว จัดแสดง ณ บริเวณพื้นผิวด้านหน้าตึกที่ทำการหลังใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในวันเปิดงาน วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายเครือข่ายศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร