Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview -Miranda Housden


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2014-03-VDO-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ MD3 Fragility and Monumentality : Artist interview -Miranda Housden

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

17-01-2018

ศิลปน

มิแรนดา ฮูสเด็น
เกี่ยวกับศิลปิน
มิแรนดา ฮูสเด็น : จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาประติมากรรมจาก Falmouth University และต่อมาจบปริญญาโทสาขาศิลปกรรม จาก Chelsea School of Art and Design ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาสาขาประติมากรรมที่ The British School โรม อิตาลีเมื่อปี 2533แล้วต่อมาก็ได้ไปเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักที่ The Academy of Arts, Architecture and Design (UMPRUM) ปรากสาธารณรัฐเช็กเมื่อปี 2535/36 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเธอได้ฝึกฝนการสร้างสรรค์งานคุณภาพผ่านการทำวิจัยจำนวนมาก และการทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ รวมไปถึงการดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการที่ the Royal Institute of British Architects ในลอนดอน และต่อมาที่ the Institution of Civil Engineers ขณะที่กำลังฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานในสตูดิโอที่ Chisenhale Arts Place, Bow ได้นำไปสู่การจัดแสดงนิทรรศการที่อังกฤษและต่างประเทศ นอกจากนี้เธอยังได้ทำหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ให้กับงานนิทรรศการหลากหลายสาขาวิชาและการผลิตหนังสั้นชุดอีกมากมาย เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นทั้งภัณฑารักษ์หลักและร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Compulsion ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนหลักจาก Arts Council ที่ St Clements Hospital, Bow.

ภัณฑารักษ์

แอนดรูว์ สโตล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

แอนดรูว์ สโตล

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

นิทรรศการ Monologue Dialogue 3 ได้ดำเนินงานการแลกเปลี่ยนพูดคุยครั้งสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้วในไทยด้วยการสนับสนุนจาก บริติช เคานซิล ทำให้เกิดกลุ่มศิลปินอังกฤษและไทยทั้งในกรุงเทพและลอนดอน มาจัดงานนิทรรศการนี้ขึ้น พวกเขาได้เข้าร่วมนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่สาม หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ พัฒนาและรวบรวมศิลปินหน้าใหม่ๆ ที่สนใจการแลกเปลี่ยนพูดคุยหลากหลายที่มีความเป็นสากล และยากที่จะคาดเดา ‘ความเปราะบางและยิ่งใหญ่’ คือคำสำคัญในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งไม่ได้มีจุดหมายเพื่ออธิบายภาพของอะไรออกมา และก็ไม่ได้อธิบายถึงทฤษฎีหรือแนวความคิดไหน แต่ทว่าเป็นการรวบรวมบทกวีเพื่อความไม่แน่นอนจะปรากฏตัวขึ้นในบางครั้ง ศิลปินกลุ่มนี้จะมีปฏิสัมพันธ์กับงานแสดงครั้งนี้ โดยคิดค้น ประกอบ ระบายสี และสร้างมันขึ้นมา ซึ่งเราคาดหวังได้ถึงการพูดคุย ที่มีชีวิตชีวา และน่าตื่นเต้น หรือแม้กระทั่งล้มเหลว แต่ความล้มเหลวและความว่างเปล่าก็เป็นคำสำคัญในศิลปะที่ควรถูกรวบรวมเอาไว้ เพื่อทำให้เกิดพื้นที่สำหรับความเปราะบางและจินตนาการที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้ และความยิ่งใหญ่นั้นจะสัมพันธ์กับการปรากฏตัวขึ้น ที่สามารถเชื่อมโยงได้ถึงแม้กับการดำรงอยู่ที่แม้ดูไม่ลงตัว

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

สนับสนุนโดยบริติชเคาน์ซิล; UCL Development and Alumni Relations Office; UCL Slade School of Fine Art; มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 27 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, กวีนิพนธ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร