Loading

bacc e-archive

American Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิต

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

American Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิตAmerican Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิต

รหัสเอกสาร

01ANE-08-2017-04-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

American Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิต

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

21-02-2018

ศิลปน

สก็อตต์ คิลดัล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

arts network exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

31 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ทูตวัฒนธรรมศิลปะ
สก็อตต์ คิลดัล (Scott Kildall) เป็นศิลปินแนวสื่อผสมและ New Media ในโครงการ American Arts Incubator โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินและนักสร้างสรรค์นานาชาติเพื่อผลักดันการใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการสื่อสารประเด็นทางสังคม คุณ สก็อตต์ เป็นศิลปินแถวหน้าระดับโลกที่เป็นที่รู้จักการผลงานสุดแหวกแนวในการนำใช้การประมวลผลข้อมูล (algorithms) มาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานประติมากรรม 3D และงานศิลปะจัดวาง (installations) ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ชมงาน ตัวอย่างงานที่แปลกใหม่ของคุณ สก็อตต์ มีอาทิ “Bad Data” งานศิลปะที่สร้างสรรค์จากการประมวลข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นข้อมูลเชิงลบหรือข้อมูลเท็จ เช่น สัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏในสหรัฐฯ ข้อมูลการกราดยิงในที่ชุมชนในสหรัฐฯ ทั้งนี้เพื่อตั้งคำถามและสื่อสารประเด็นต่างๆกับสังคม สำหรับการอบรมครั้งนี้ คุณ สก็อตต์ ได้คิดค้นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลเชิงพิกัดภูมิศาสตร์
American Arts Incubator
เป็นโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินและนักสร้างสรรค์นานาชาติเพื่อผลักดันการใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการสื่อสารประเด็นทางสังคม ซึ่งดำเนินการโดย Zero1 องค์กรด้านศิลปะและเทคโนโลยีที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งตั้งอยู่ที่ Silicon Valley ศูนย์กลางเศรษฐกิจนวัตกรรมแบะเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โครงการที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในความร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 02 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560
สถานที่: ชั้น 5 และ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
ผลงานศิลปะสื่อผสมแนวใหม่ที่จัดแสดงในนิทรรศการจะเป็นผลงานของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปจำนวน 4 ทีม และผลงานของศิลปินอเมริกัน สก็อตต์ คิลดัล โดยเป็นผลงานศิลปะจากการเก็บข้อมูล (physical data sculptures) ปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองในกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งของผลงานเกิดจากร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปและตัวแทนจากชุมชนคลองลาดพร้าว ในขณะที่ผลงานชิ้นอื่นๆ จะเป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการจัดการคุณภาพน้ำ (mapping water quality data) จากคลองต่างๆ ผ่านสื่อกลางอย่างแสงและแก้ว รวมทั้งผลงานที่ถ่ายทอดข้อมูลออกมาเป็นเสียงและกายภาพ (sound and physical mapping) นิทรรศการครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานร่วมกันระหว่าง ทูตศิลปะ New Media คุณ สก็อตต์ คิลดัล (Scott Kildall) ศิลปินแนวสื่อผสมและ New Media แถวหน้าจากสหรัฐฯ ที่บินตรงมาร่วมจัดอบรมและแลกเปลี่ยนกับศิลปินและนักศึกษาในไทย 50 ท่าน เพื่อสื่อสารประเด็นสายน้ำของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่จริงตามลำคลองและแม่น้ำในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยเน้นใช้สื่อใหม่สร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมให้กับผู้ชมนิทรรศการ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายเครือข่ายศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปิน และนักสร้างสรรค์เผื่อผลักดันการใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการสื่อสารประเด็นทางสังคม (American Arts Incubator)

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ประติมากรรม, อินสตอลเลชัน (ศิลปกรรม)

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร