Loading

bacc e-archive

American Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิต


รหัสเอกสาร

01ANE-08-2017-04-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

American Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิต

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

21-02-2018

ศิลปน

สก็อตต์ คิลดัล

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

arts network exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ทูตวัฒนธรรมศิลปะ
สก็อตต์ คิลดัล (Scott Kildall) เป็นศิลปินแนวสื่อผสมและ New Media ในโครงการ American Arts Incubator โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินและนักสร้างสรรค์นานาชาติเพื่อผลักดันการใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการสื่อสารประเด็นทางสังคม คุณ สก็อตต์ เป็นศิลปินแถวหน้าระดับโลกที่เป็นที่รู้จักการผลงานสุดแหวกแนวในการนำใช้การประมวลผลข้อมูล (algorithms) มาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานประติมากรรม 3D และงานศิลปะจัดวาง (installations) ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ชมงาน ตัวอย่างงานที่แปลกใหม่ของคุณ สก็อตต์ มีอาทิ “Bad Data” งานศิลปะที่สร้างสรรค์จากการประมวลข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็นข้อมูลเชิงลบหรือข้อมูลเท็จ เช่น สัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏในสหรัฐฯ ข้อมูลการกราดยิงในที่ชุมชนในสหรัฐฯ ทั้งนี้เพื่อตั้งคำถามและสื่อสารประเด็นต่างๆกับสังคม สำหรับการอบรมครั้งนี้ คุณ สก็อตต์ ได้คิดค้นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลเชิงพิกัดภูมิศาสตร์
American Arts Incubator
เป็นโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินและนักสร้างสรรค์นานาชาติเพื่อผลักดันการใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการสื่อสารประเด็นทางสังคม ซึ่งดำเนินการโดย Zero1 องค์กรด้านศิลปะและเทคโนโลยีที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งตั้งอยู่ที่ Silicon Valley ศูนย์กลางเศรษฐกิจนวัตกรรมแบะเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โครงการที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในความร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 02 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560
สถานที่: ชั้น 5 และ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
ผลงานศิลปะสื่อผสมแนวใหม่ที่จัดแสดงในนิทรรศการจะเป็นผลงานของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปจำนวน 4 ทีม และผลงานของศิลปินอเมริกัน สก็อตต์ คิลดัล โดยเป็นผลงานศิลปะจากการเก็บข้อมูล (physical data sculptures) ปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองในกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งของผลงานเกิดจากร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปและตัวแทนจากชุมชนคลองลาดพร้าว ในขณะที่ผลงานชิ้นอื่นๆ จะเป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการจัดการคุณภาพน้ำ (mapping water quality data) จากคลองต่างๆ ผ่านสื่อกลางอย่างแสงและแก้ว รวมทั้งผลงานที่ถ่ายทอดข้อมูลออกมาเป็นเสียงและกายภาพ (sound and physical mapping) นิทรรศการครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานร่วมกันระหว่าง ทูตศิลปะ New Media คุณ สก็อตต์ คิลดัล (Scott Kildall) ศิลปินแนวสื่อผสมและ New Media แถวหน้าจากสหรัฐฯ ที่บินตรงมาร่วมจัดอบรมและแลกเปลี่ยนกับศิลปินและนักศึกษาในไทย 50 ท่าน เพื่อสื่อสารประเด็นสายน้ำของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่จริงตามลำคลองและแม่น้ำในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยเน้นใช้สื่อใหม่สร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมให้กับผู้ชมนิทรรศการ

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายเครือข่ายศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปิน และนักสร้างสรรค์เผื่อผลักดันการใช้ศิลปะและเทคโนโลยีในการสื่อสารประเด็นทางสังคม (American Arts Incubator)

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ประติมากรรม, อินสตอลเลชัน (ศิลปกรรม)

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร