Loading

bacc e-archive

นิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการนิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการ

รหัสเอกสาร

01ANE-08-2014-01-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการศิลปะ Green Sun : รูปภาพนิทรรศการ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

21-02-2018

ศิลปน

เถา โจว
ประวัติศิลปิน
เถา โจว (เกิด พ.ศ. 2519) อาศัยและทำงานที่กวางเจา ประเทศจีน งานของเถา โจวสะท้อนถึงกิจวัตรและองค์ประกอบของชีวิตประจำวัน ภาพถ่ายวิดีโอที่เฉียบแหลมและขบขันได้บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน สิ่งของ และสถานการณ์ - แตะคำถามเกี่ยวกับเส้นโคจรหลากหลายในความเป็นจริง ในผลงานการแสดงในวิดีโอ Time ปีพ.ศ. 2553 ที่นิวยอร์ค เถาได้นำไหมติดกับตัวเอง เพื่อเป็นการบันทึกการเคลื่อนไหวของเขาในแต่ละวัน สำหรับเถาการตัดสินใจใช้วิดีโอนั้นไม่ใช่การเจตนาในทางศิลปะ หรือการเป็นสื่อ แต่การใช้กล้องนั้นเป็นวิธีผสมผสานกับกิจวัตรประจำวันได้

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2014

ประเภทของคอลเลคชั่น

arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

arts network exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

17 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

มูลนิธิฮาน เนฟเก็นส์

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ในปี พ.ศ. 2555 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับ มูลนิธิฮาน เนฟเก็นส์ ริเริ่มรางวัล Han Nefkens - BACC Award for Contemporary Art โดยเชื้อเชิญบุคลากรผู้มีชื่อในวงการศิลปะร่วมสมัยเอเชีย เพื่อคัดเลือกและให้โอกาสแก่ศิลปินเอเชีย ซึ่งมีผลงานโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ แต่ยังไม่เคยจัดแสดงผลงานเดี่ยวในองค์กรใหญ่ โดยศิลปินที่ได้รับมอบรางวัลจะได้ใช้ประสบการณ์เดินทางมาพำนักที่ประเทศไทย เพื่อผลิตผลงานศิลปะ ซึ่งในปีแรกนี้ศิลปินจากเมืองจีน เถา โจว ก็ได้รับคัดเลือกโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ผลงานของเถา โจว มีความเกี่ยวข้องของตัวศิลปิน สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของเขา และยังแตะในประเด็นที่สนใจ หลังจากที่เถา โจวได้รับคัดเลือก เขาได้เดินทางมายังประเทศไทย และสำรวจพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และจันทบุรี ในเดือนมีนาคม 2556 และเดินทางมาพำนักที่กรุงเทพฯ อีกครั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีเดียวกันจนถึงเดือนมกราคม 2557

ประวัติของจดหมายเหตุ

Green Sun: (นิทรรศการนี้ประกอบด้วยวิดีโอ, ภาพวาด, และภาพถ่าย) การสำรวจต่อโครงการนี้ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับลานสาธารณะในกรุงเทพมหานครและกวางเจา รวมถึงเหมืองโลหะและหมู่บ้านชนบทที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาในทางตอนใต้ของประเทศจีน จุ่มด้วยหลากหลายแถบสี ผู้คนในลานโดนย้อมด้วยรัศมีสีฟ้าที่หักเหมาจากที่ไหนไม่บอกชัด ตั้งค่ายกับกลุ่มคนบนถนนที่ไม่มีชื่อ พื้นผิวสีส้มของทะเลสาบที่เกิดการปนเปื้อนจากแคดเมียม - ทั้งหมดกับร่องรอยของ "การสัมผัสผิวหนังชั้นนอก" กิ่งก้าน แขนขา เติบโตและแผ่ขยายผ่านไปตามลานสาธารณะ ผิวหนังติดกับเปลือกโลกดั่งเลือดและเนื้อ - เขาบิดตัวเขาเองทานกับฉากหลังของความจริง ผมของเขาและผิวหนังที่ถลอก มีชีวิตชีวาและสดใสอย่างที่จะเป็นได้

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

วันที่จัดกิจกรรม: 06 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2557
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ภพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร