Loading

bacc e-archive

Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง01EXH-01-2012-14-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2012-14-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

ฌอง-ดาวิด ไกยูเอต์, สรวิศ อินทร์ศิริพงษ์, ประทีป เจตนากูล, วรเมธ มาตุธรรมธาดา, วรงค์ ราชปรีชา, พร้อมวุฒิ อัศวโสภณกุล, สรัญรัตน์ แสงชัย, จิรเดช และปรินดา เสตะพันธุ, ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา

ภัณฑารักษ์

พิชญา ศุภวานิช, อโณทัย นิติพน

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2012

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 09 ธันวาคม - 10 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : ทางขึ้นชั้น 7 - 9
Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง : ในโลกที่มีจังหวะและท่วงทำนองของชีวิตที่ทับซ้อนกันเป็นมหาสมุทรของเสียงที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นที่น่าประหลาดใจ ว่าเรามักจะมองข้ามความสำคัญของการรับรู้เสียง ในฐานะของความงาม และความสมดุลย์ของการเป็นอยู่ มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะรับรู้เสียงผ่าน ความถี่ แรงสั่นสะเทือน และความเคลื่อนไหว ที่อยู่รอบตัว หากแต่ทุกวันนี้เรามักจะให้ความสำคัญต่อเสียง เมื่อเกิดร่วมมากับประสบการณ์อื่นของการรับรู้ เราดูภาพยนตร์ เราดูคอนเสิร์ต เรารับประทานอาหารพร้อมกับฟังเพลง แต่น้อยครั้งนัก ที่เราจะอยู่นิ่งๆ หลับตา และเปิดให้ประสาทสัมผัสทางเสียงของเรารับรู้ความเคลื่อนไหว และชีวิตของโลกผ่านหูและจินตนาการ ประสบการณ์ เสียง เสียง มีแนวคิดที่จะสะกิดหูผู้คน ให้รับรู้ถึงจักรวาลของเสียงที่อยู่รอบตัว ทั้งเสียงที่มีความหมาย เสียงที่หลบซ่อน เสียงที่รุกล้ำ เสียงที่ไม่เคยได้ยิน และสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้เรา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเสียงเดิมๆ ที่กรอกหูเราอยู่ทุกวัน เสียงอยู่ที่นี่เพื่อให้ได้ยิน และการที่ถูกได้ยินคือการสร้างความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นๆ ขึ้นมา นิทรรศการเสียง เสียง หรือ Hear Here คือการนำเสนอประสบการณ์และเรื่องราวของเสียงที่ถูกจัดวาง ในพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างการรับรู้หลากหลายรูปแบบ ศิลปินในนิทรรศการนี้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารในแบบของตน ตั้งแต่เสียงที่ฟังแล้วน่าตระหนกใจ เสียงของอวัยวะภายในที่ไม่เงียบในตัวเรา เสียงพึมพำของเมือง เสียงคำรามของถนน หรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้นของตัวสถานที่ที่เราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างตั้งใจ อย่างภายในหอศิลปฯ
เสียงด้วยตัวของมันเองจึงเป็นได้ทั้งเครื่องมือในการประกอบขึ้นเพื่อช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึกและเหตุผล และเพื่อช่วยค้นหาความเป็นไปได้ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ต่างๆ นิทรรศการ”เสียง เสียง” จึงเป็นนิทรรศการเพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับเสียงธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพื่อผู้ชมได้ตั้งข้อสังเกตุ ทำความเข้าใจ และสร้างทรรศนะใหม่เกี่ยวกับเสียงในชีวิตประจำวัน เพื่อการตระหนักรู้นี้ ผู้ชมสามารถสร้างการรับรู้ใหม่ที่ สามารถประกอบขึ้นเองได้อีกครั้งในชีวิตประจำวัน ในอนาคต ในประสบการณ์ของตนที่เกี่ยวกับเสียง

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ออกแบบกราฟฟิกโดย : จักรกฤษณ์ อนันตกุล

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, เสียง

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร