Loading

bacc e-archive

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands - 02 ราสิเกติ์ สุขกาล : ผู้ออกแบบงานสร้าง

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands - 02 ราสิเกติ์ สุขกาล : ผู้ออกแบบงานสร้าง 01AAC-04-2017-04-DOC-02-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-04-2017-04-DOC-02

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands - 02 ราสิเกติ์ สุขกาล : ผู้ออกแบบงานสร้าง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-12-2017

ศิลปน

ราสิเกติ์ สุขกาล
เกี่ยวกับศิลปิน
ราสิเกติ์ สุขกาล : จากบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความฝันอยากทำหนัง เขาตัดสินใจเลือกเดินบนเส้นทางสายโฆษณาทดแทนการตามความฝันที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในเบื้องต้น ทว่าทางสายนั้นก็พาเขาไปพบกับ ศิวโรจณ์ คงสกุล ผู้มีความฝันเป็นนักทำหนังเช่นกัน ราสิเกติ์ทำงานโฆษณาอยู่หนึ่งปีเต็มก่อนจะลาออก แล้วนำทักษะด้านการออกแบบที่ร่ำเรียนมาใช้ในหนังสั้นของศิวโรจณ์เรื่อง “เหมือนเคย” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาหันเหเข้าสู่วงการหนังเต็มตัว โดยประเดิมการออกแบบงานสร้างในหนังยาวเรื่องแรกคือ “ไฮโซ” ของ อาทิตย์ อัสสรัตน์ ตามด้วยการกลับมาร่วมงานกับศิวโรจณ์อีกครั้งใน “ที่รัก” และนับจากนั้น ราสิเกติ์ก็ได้แสดงฝีมือในหนังอิสระเรื่องดังอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “36”, “Mary Is Happy, Mary Is Happy”, “Snap แค่ได้คิดถึง”, “โรงแรมต่างดาว” และ Pop Aye หนังสิงคโปร์ที่ถ่ายทำในเมืองไทยและไปคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์
ราสิเกติ์เป็นผู้ออกแบบงานสร้างที่พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ได้สำเร็จโดยใช้เวลาไม่ถึงสิบปี ผลงานของเขาได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยเขาคว้ารางวัลสุพรรณหงส์มาได้ถึงสองครั้งจาก “Snap แค่ได้คิดถึง” และ “โรงแรมต่างดาว”

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Cinemas

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse โดยฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้พันธกิจของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการรณรงค์ให้ชุมชนรู้รักศิลปะและเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน ทั้งยังต้องการสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมรู้รักศิลปะภาพยนตร์ในแง่มุมที่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเปิดรับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย และเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างหาชมได้ยากจากนานาประเทศทั่วโลก การฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรนั้น มีจุดมุ่งหมายอื่นนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังว่าภาพยนตร์ที่จัดฉายจะให้ความรู้และแง่คิดแก่ผู้เข้าชม และเป็นอีกช่องทางการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชมที่สนใจภาพยนตร์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกับผู้สร้างงานภาพยนตร์ และผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างสรรค์งานและผู้เสพงานศิลปะภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 22 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ครั้งที่ 2 ของปีพ.ศ. 2560 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ด้วยภาพยนตร์จากประเทศฝรั่งเศสเรื่อง Holy Motors คัดสรรโดย ราสิเกติ์ สุขกาล ผู้ออกแบบงานสร้างหนังอิสระที่คว้ารางวัลเทศกาลหนังซันแดนซ์มาแล้วจากผลงานเรื่อง Pop Aye และเขาเพิ่งคว้ารางวัลสุพรรณหงส์ปีล่าสุดจากภาพยนตร์เรื่อง Motel Mist (โรงแรมต่างดาว) อีกด้วย โดยหลังฉาย เราจะพูดคุยกับราสิเกติ์เพื่อชี้ชวนให้ผู้ชมได้มองเห็นวิธีคิดและกระบวนการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ ทั้งจากภาพยนตร์ที่เขาคัดสรรมา และผลงานเรื่องอื่นๆ ของเขาเอง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Cinema Diverse

การระบุคําสําคัญ

ภาพยนตร์, ภาพยนตร์--สัมภาษณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร