Loading

bacc e-archive

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands - 03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands - 03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง 01AAC-04-2017-04-DOC-03-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-04-2017-04-DOC-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands - 03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-12-2017

ศิลปน

ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์
เกี่ยวกับศิลปิน
ณพวัฒน์ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต และศึกษาต่อปริญญาโท Master of Fine Art คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งที่นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เขาสนใจศาสตร์ทางภาพยนตร์ จนตัดสินใจไปเรียนด้านเสียงในภาพยนตร์โดยตรงที่ Vancouver Film School ประเทศแคนาดา ปัจจุบันเขาเป็น Production Sound Manager ประจำอยู่ที่ One Cool Sound Studio ซึ่งมีผลงานโดดเด่นอย่าง “อนธการ” และหนังฮ่องกงเรื่องดัง Operation Mekong

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Cinemas

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse โดยฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้พันธกิจของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการรณรงค์ให้ชุมชนรู้รักศิลปะและเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน ทั้งยังต้องการสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมรู้รักศิลปะภาพยนตร์ในแง่มุมที่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเปิดรับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย และเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างหาชมได้ยากจากนานาประเทศทั่วโลก การฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรนั้น มีจุดมุ่งหมายอื่นนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังว่าภาพยนตร์ที่จัดฉายจะให้ความรู้และแง่คิดแก่ผู้เข้าชม และเป็นอีกช่องทางการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชมที่สนใจภาพยนตร์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกับผู้สร้างงานภาพยนตร์ และผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างสรรค์งานและผู้เสพงานศิลปะภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 23 กันยายน 2560
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ครั้งที่ 3 ของปีพ.ศ. 2560 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2560 ด้วยภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง Eraserhead คัดสรรโดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ ผู้ออกแบบเสียง โดยพูดคุยกับณพวัฒน์เพื่อชี้ชวนให้มองเห็นวิธีคิดและกระบวนการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ ทั้งจากภาพยนตร์ที่เขาคัดสรรมา และผลงานเรื่องอื่นๆ ของเขาเอง

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้กำกับภาพยนตร์: เดวิด ลินช์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

Cinema Diverse 2017 : The Invisible Hands
หน้าประชาสัมพันธ์ : CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands 03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Cinema Diverse

การระบุคําสําคัญ

ภาพยนตร์, ภาพยนตร์--สัมภาษณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร