Loading

bacc e-archive

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands - 03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง


รหัสเอกสาร

01AAC-04-2017-04-VDO-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands - 03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-12-2017

ศิลปน

ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Cinemas

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ณพวัฒน์: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต และศึกษาต่อปริญญาโท Master of Fine Art คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งที่นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เขาสนใจศาสตร์ทางภาพยนตร์ จนตัดสินใจไปเรียนด้านเสียงในภาพยนตร์โดยตรงที่ Vancouver Film School ประเทศแคนาดา ปัจจุบันเขาเป็น Production Sound Manager ประจำอยู่ที่ One Cool Sound Studio ซึ่งมีผลงานโดดเด่นอย่าง “อนธการ” และหนังฮ่องกงเรื่องดัง Operation Mekong

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 23 กันยายน 2560
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017: The Invisible Hands ครั้งที่ 3 ของปีพ.ศ. 2560 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2560 ด้วยภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง Eraserhead คัดสรรโดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ ผู้ออกแบบเสียง โดยพูดคุยกับณพวัฒน์เพื่อชี้ชวนให้มองเห็นวิธีคิดและกระบวนการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ ทั้งจากภาพยนตร์ที่เขาคัดสรรมา และผลงานเรื่องอื่นๆ ของเขาเอง

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้กำกับภาพยนตร์: เดวิด ลินช์

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

หมายเหตุ

Cinema Diverse 2017 : The Invisible Hands
หน้าประชาสัมพันธ์ : CINEMA DIVERSE 2017: The Invisible Hands 03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Cinema Diverse

การระบุคําสําคัญ

ภาพยนตร์, ภาพยนตร์--สัมภาษณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร