Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ ไอคอนดีไซน์ ฝรั่งเศส

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการ ไอคอนดีไซน์ ฝรั่งเศส01EXH-01-2010-08-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2010-08-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ ไอคอนดีไซน์ ฝรั่งเศส

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2010

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และ Culturesfrance

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 09 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2553
สถานที่ : นิทรรศการชั้น 7
นิทรรศการ ไอคอนดีไซน์ ฝรั่งเศส : “ไอคอนดีไซน์ ฝรั่งเศส” รวบรวมผลงานการออกแบบฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 กว่าสามสิบชิ้น ของฟิลลิป สตาร์ค, ฌอง พรูเว่, ปิแยร์ โปแลง, โรนอง บูรูเลค และ เลอ กอร์บูซิเย ผลงานการออกแบบฝรั่งเศสแต่ละชิ้นสะท้อนถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่นในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางด้านอุตสาหกรรม นิทรรศการชุด “ไอคอนดีไซน์ สไตล์ฝรั่งเศส” แสดงผลงานออกแบบตั้งแต่รถยนต์ DS Citroën จนถึงเครื่องบิน Concorde ตลอดจนการออกแบบเก้าอี้ยาว LC4 ของ Le Corbusier กล่าวได้ว่า นิทรรศการชุดนี้ตอกย้ำและสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของการออกแบบของฝรั่งเศสในประวัติศาสตร์การออกแบบนานาชาติ
ก่อนหน้านี้ นิทรรศการ “ไอคอนดีไซน์ สไตล์ฝรั่งเศส” จะเป็นโปรแกรมสำคัญของงานเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย “ลาแฟต” 2553 แต่สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เลื่อนกิจกรรมทั้งหมดออกไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดงาน ยกเว้นงานนิทรรศการดีไซน์อันน่าอัศจรรย์อย่าง “ไอคอนดีไซน์ สไตล์ฝรั่งเศส” ที่ผู้จัดยังคงสามารถจัดได้ และตอนนี้ก็กลายเป็น “ไอคอน” ของ “ลาแฟต” 2553 ไปแล้ว
ประเทศฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อด้านการออกแบบ เมื่อกล่าวถึงการออกแบบและผลงานการออกแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฝรั่งเศส บางชิ้นบ่งบอกถึงจิตสำนึกและร่องรอยแห่งหลากหลายความทรงจำ บางชิ้นเป็นผลงานเลื่องชื่อที่ถูกนำไปจำหน่าย ตามศูนย์ศิลปะในราคาสูงลิบลิ่ว บางส่วนก็ได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่านี่คือไอคอนแห่งโลกยุคใหม่ก็ว่าได้

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล La Fete French-Thai Cultural Festival จัดโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, การออกแบบ, อุตสาหกรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร