Loading

bacc e-archive

ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2019-10-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ผู้บุกเบิกศิลปะวีดีโอจากประเทศไทย ประเทศสโลวีเนีย และประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่ปี 1980

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

11-02-2021

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

Pioneer in Video Art

ศิลปน

นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ภูริณัฐ ปลั่งกลาง, วิรินสิรี ชมเชย, ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์, วุฒิกร คงคา, คณากร คชาชีวะ, ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา, นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง,
ปิติวรรธน์ สมไทย, ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์, ณัฐณรัณ บัวลอย, พศุตม์ กรรณรัตนสูตร, เตยงาม คุปตะบุตร, คมสัน หนูเขียว, สกลพัฒน์ โชติปัทมนนท์,
กมล เผ่าสวัสดิ์, ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, ภาณุ แสง-ชูโต, โฆษิต จันทราทิพย์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ, วุฒินท์ ชาญสตบุตร, ชญาน์มญชุ์ สถีรศิลปิน,
กวิตา วัฒนะชยังกูร, ทักษิณา พิพิธกุล, อารยา ราษฎร์จําเริญสุข, อานนท์ นงเยาว์, อาจารย์วุฒินท์ ชาญสตบุตร, ซอนด้า เด อาร์, ฟรานส โพรก, เลทิเซย บาร์ซี่,
มาร์ทิ ลาบัส, นาตาช่า โพซีน สเตอนซ์, คริสเตียน วันทนีย์, นูซ่า ดาร์กอนและ อัพพะ ซิริโก้ ดาร์กอน, มิฮ่า ไวโพทนิค, คริสโตเฟอร์ โลแกน,
มาริน่า กรีซีนี่ และอายนา ชมิด, วุค โคซิส, ออสก้า ดิบส์, มีน่า แอล-ชาซ์รี, อันฟ่า เทสล่า, เวริ และ อาร์โมส, อูนนัวร์ อังเดร อายน่าชาด็อตเทียร์,
ยาเซอร์ ราฮาร์, อันนา อิดา พิสโซ่ท, อันกี อาร์มิคาเซ่น, นิก่า อูเทอร์, ฮันนนา โฮนมันน์, กลุ่มนิว วอยส์, Kit Tape I II III

ภัณฑารักษ์

คมสัน หนูเขียว, มีฮ่า ที โฮเวท, ดาวิด โรชด์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2019

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

13 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Ustanova Fundacija Sonda UGM Maribor Art Gallery ประเทศสโลวีเนีย
มหาวิทยาลัยศิลปะ เมืองโทรดเฮมท์ NTNU ประเทศนอร์เวย์ และ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุคําสําคัญ

มีเดียอาร์ต, วิดีโออาร์ต, Media Art, Video Art

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร