Loading

bacc e-archive

ศิลป์อยู่เป็น : ใครแคร์? กลไกและกระแสมูลค่าของงานภัณฑารักษ์ในประเทศไทย


รหัสเอกสาร

01EXH-01-2017-03-VDO-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

VDO

ชื่อเรื่อง

ศิลป์อยู่เป็น : ใครแคร์? กลไกและกระแสมูลค่าของงานภัณฑารักษ์ในประเทศไทย

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

27-12-2017

ศิลปน

เดวิด เทห์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 วิดีโอ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

เกี่ยวกับผู้บรรยาย
เดวิด เทห์ เป็นภัณฑารักษ์และนักวิจัยด้านศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ก่อนหน้าที่เขาจะย้ายไปที่สิงคโปร์เขาทำงานเป็นภัณฑารักษ์และนักวิจารณ์อิสระในกรุงเทพมหานคร โดยมีผลงานที่หลากหลายเช่น นิทรรศการ Platform (2006), The More Things Change (เทศกาลภาพยนตร์ทดลองกรุงเทพฯครั้งที่ 5, 2008) และ Unreal Asia, 55. International Kurzfilmtage Oberhausen (2009) อีกทั้งมีโครงการที่ผ่านมาเร็วๆนี้เช่น Video Vortex #7, Yogyakarta (2011) และ TRANMISSION ที่หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน (2014) ปัจจุบันเดวิด กำลังเตรียมนิทรรศการ Misfits ที่ Haus der Kulturen der Welt เบอร์ลิน โดยงานเขียนของเขาได้ถูกตีพิมพ์ใน Third Text, Afterall, Theory Culture & Society, LEAP, วารสารอ่าน และ บางกอกโพสต์ หนังสือเล่มล่าสุดของเขา Thai Art: Currencies of the Contemporary จะถูกตีพิมพ์ภายในปีนี้โดย MIT Press อีกทั้งเขายังเป็นผู้อำนวยการของ Future Perfect หอศิลป์และพื้นที่ศิลปะในสิงคโปร์

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 25 มกราคม 2560
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
ในกิจกรรมนี้ ดร. เดวิด เทห์ กล่าวแนะนำถึงหนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่จะถูกตีพิมพ์ในปีนี้ชื่อ Thai Art: Currencies of the Contemporary เพื่อใช้ในการถกเถียงและนำเสนอการศึกษาศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน อะไรทำให้ศิลปะร่วมสมัย “ร่วมสมัย”? เราควรจะนำเสนอถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไร? โดยเฉพาะเมื่อการผลิตและเผยแพร่ของศิลปะมีการข้ามพรมแดนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นเรื่องราวดังกล่าวยังสามารถจำกัดอยู่ในขอบเขตของชาติได้เหรอไม่? จากตัวแทนหลากหลายที่สร้าง ตีความและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งภัณฑารักษ์ได้กลายเป็นตัวกลางสำคัญระหว่างเครือค่ายในแต่ละชาติและนานาชาติ ใครคือคนที่ให้มูลค่ากับศิลปะ? ส่วนที่สองของการบรรยายจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานของภัณฑารักษ์และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นต่อบริบทต่างๆ พูดถึงบทบาทความเหมือนและความต่างระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและเทศ? ภัณฑารักษ์สร้างมูลค่าแบบไหนให้กับงานศิลปะ? และอาจจะทำให้เกิดข้อเสียอะไรบ้าง? รวมถึงในฐานะศิลปินและผู้เสพศิลปะในปัจจุบัน อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากภัณฑารักษ์?

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

วิดีโอ

หมายเหตุ

ศิลป์อยู่เป็น- The Art of Surviving in the Arts เป็นส่วนหนึ่งของ Early Years ครั้งที่ 1 : Thisorder โครงการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่
หน้าประชาสัมพันธ์ : ใครแคร์? กลไกและกระแสมูลค่าของงานภัณฑารักษ์ในประเทศไทย

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร