Loading

การขอเช่าพื้นที่ร้านค้า

 

เชิญชวนให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ artHUB ชั้น 2-3 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ผู้ที่สนใจสามารถจัดทำ Proposal เพื่อรับการพิจารณา 
สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขในการจัดทำ Proposal ได้ ที่นี่ 
ส่งมาที่ คุณจรรยาภรณ์ ไมตรีจิตต์ ฝ่ายอาคารสถานที่ ชั้น 6 หรือที่อีเมล์ facility@bacc.or.th
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 214 6630-8 ต่อ 516 (วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 - 2146630 - 8 ต่อ 516 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร