Loading

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 : “62 ปี กวีศรีชาวไร่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ”

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 :  “62 ปี กวีศรีชาวไร่ - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ”

 
เตรียมพบกับการเสวนาทางดนตรีในกิจกรรม Bangkok Music Forum ครั้งที่ 9 พบกับเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีของพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ พร้อมพูดคุยถึงการทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติในบทบาทของประธานมูลนิธิเขาใหญ่  และรับชมการแสดงดนตรีสดกับหลากหลายบทเพลงที่ถ่ายทอดแนวคิดเชิงปรัชญาในรูปแบบเฉพาะตัวของน้าหมู  

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร