Loading

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 1 “30 ปีศิลปะแสดงสดของจุมพล อภิสุข"

เอเชียโทเปียเสวนา 2558 ครั้งที่ 1 “30 ปีศิลปะแสดงสดของจุมพล อภิสุข" 

 
โดยครั้งแรก เป็นการเสวนาแนะนำหนังสือบันทึกประวัติชีวิตและการทำงานของศิลปินจุมพล อภิสุข   ผู้ก่อตั้งเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย ที่นับได้ว่าเป็นเทศกาลศิลปะแสดงสดที่จัดต่อเนื่องทุกปีได้ยาวเทศกาลหนึ่งของเอเชีย

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร