Loading

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 ตอน "รื่นเริง เถลิงศก"

 

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 ตอน "รื่นเริง เถลิงศก"


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 หัวข้อ “รื่นเริงเถลิงศก”สื่อความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์รื่นเริงบอกเล่าถึงบรรยากาศของความสุขความหวังความปรารถนาอันดีที่ผู้คนพึงมีต่อกันโดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงที่รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานแบบใดแบบหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร