Loading

arts network exhibitions
archive

Wonderfruit Upcycled Installation

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2558 - 29 พฤศจิกายน 2558
สถานที่: ลานด้านหน้า

โดย บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด


บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด ผู้จัดงานวันเดอร์ฟรุ๊ต ขอเสนอ

"Wonderfruit Upcycled Installation" 

ผลงานที่สร้างขึ้นจากการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นหลัก เพื่อสื่อสารแนวคิดและอุดมการณ์ด้านการใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงการทำงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่เพิ่มปริมาณขยะให้แก่โลก ส่งเสริมให้คนไทยเริ่มพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากตัวเรา และเริ่มหันมาใส่ใจกับวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

วันเดอร์ฟรุ๊ต ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2558 ณ เดอะฟิลด์ แอท สยามคันทรีคลับ พัทยา

www.wonderfruitfestival.com


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร