Loading

หลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการศิลปะ: การตลาดสำหรับองค์กรทางด้านวัฒนธรรม (Marketing for Cultural Organizations) หรือ MOOC เป็นหลักสูตรออนไลน์สามเดือน ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความท้าทายสำหรับการบริหารทางด้านวัฒนธรรมทั่วโลก ทั้งทักษะทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการ รวมถึงได้รับข้อมูลเชิงลึกตรงเข้าสู่องค์กรศิลปะร่วมสมัยทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และองค์กรศิลปะร่วมสมัยของกรุงเบอร์ลิน, ลากอส, และบูดาเปสต์ นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้มีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงคุณภาพและสามารถนำการเรียนรู้มาใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง และยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ที่มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้จัดการทางศิลปะคอยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
 
MOOC จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2015 และได้รับการตอบรับอย่างดีมาก มีผู้ลงทะเบียนกว่า 17,000 คน จาก176 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล European Comenius EduMedia Award อีกด้วย ด้วยความสำเร็จอย่างมากในครั้งแรก ทำให้มีการจัดหลักสูตรนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง ภายใต้ชื่อ "Managing the Arts: Cultural Organizations in Transition"
 
 
สิ่งใดบ้างที่ผู้เรียนต้องทราบ
 -ทุกคนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้
-ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่จำกัดจำนวนผู้เรียน
-เนื่องจากเป็นหลักสูตรออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
-ทุกคอร์สใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน-สอน
-มีใบประกาศณียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัย
 
ใช้โอกาสนี้และมาลงทะเบียนกับเรา!
 
ข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนสามารถดูได้ที่เว็ปไซต์ www.goethe.de/mooc
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี๋ยวกับหลักสูตรการเรียนสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ที่:

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร