Loading

arts network exhibitions
archive

นิทรรศการ คนกล้าคืนถิ่น

วันที่ : 03 มีนาคม 2560 - 05 มีนาคม 2560
สถานที่: โถง ชั้น 1, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และลานด้านหน้า

จัดโดย โครงการคนกล้าคืนถิ่น มูลนิธิส่งเสริการออกแบบอนาคตประเทศไทย
พิธีเปิด : วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. 


พบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทำให้คุณเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น
เกษตรแม่นยำ การนำเทคโนโลยี จับข้อมูลทางธรรมชาติ
เพื่อจัดการงานในสวนได้ตรงกับสิ่งที่ธรรมชาติต้องการ 
พร้อมใช้ข้อมูลจัดการแปลงเกษตรแบบอัตโนมัติ 
พบนวัตกรรมที่ท้าทาย สิ่งที่คุณทำมาทั้งชีวิตอีกมากมาย
ทำนาน้ำน้อย ได้ผลผลิตสูง
ปลูกอ้อย ครั้งเดียว เก็บเกี่ยว 9 รอบ  
เครื่องซีลสูญญากาศโคตรประหยัด
นวัตกรรมเข้าใจธรรมชาติแบบคนเมือง บ้านศูนย์เสีย
บ้านที่ไม่ปล่อยให้พลังงานศูนย์เปล่า
เตาหุงต้ม ชาร์ตมือถือได้
เคาน์เตอร์ครัวผลิตแก๊สจากขยะ
กังหันลม แนวตั้ง 
พร้อมแจกแบบให้คุณเอาไปทำเองฟรี ไม่มีค่าลิขสิทธิ์
 
รายละเอียดโซนนิทรรศการ

โซนที่  0 Intro
นิทรรศการ “Digital Farmer: Reconnect Life tothe Nature” เป็นการนำเสนอผลการทดลองห้องปฏิบัติการสังคม (Social Lab) ในการเป็นทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาในระดับทัศนคติให้ยั่งยืนจนพึ่งพาตัวเองอยู่ได้จริง พร้อมกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในธรรมชาติ และมิติใหม่ของเกษตรกรในอนาคต
 
โซนที่  1 Mind Map
โครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองกล้าเปลี่ยนแปลงจากตัวเอง รวมกลุ่ม เรียนรู้ วางแผน  กลับไปลงมือทำพร้อมกับเพื่อนจนอยู่ได้จริงในวิถีเกษตรยั่งยืน พัฒนาต่อยอดเป็น Smart Farmer เป็นคนกล้าที่ประสบความสำเร็จได้จริง
 
โซนที่ 2 ตัวอย่างคนกล้า  
จากการบ่มเพาะของโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น” ทำให้เกิดเป็นคนกล้าต้นแบบที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ 
 
โซนที่ 3 Digital Farmer VR
เทคโนโลยีนอกจากจะเป็นเครื่องมือในเก็บและประมวลข้อมูลแล้ว ยังช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ต่างๆ เพื่อตัดสินใจและวางแผนรองรับเหตุกาณ์ที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้สามารถลดความสูญเสีย ช่วยให้ประหยัดเวลา การใช้ต้นทุนที่ต่ำลง และส่งผลที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
 
โซนที่ 4 นวัตกรรมสไตล์ภูมิปัญญา
จากการเรียนรู้  ประสบการณ์ และการเข้าใจถึงธรรมชาติที่ตนเองมีอยู่ ทำให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆจากถิ่นที่อยู่ของตนเอง
 
โซนที่ 5  บ้านศูนย์เสีย
ถ้าประชากรไทยจำนวน 70 ล้านคนเริ่มต้นผลิตพลังงานเพียงคนละ 1 กิโลวัตต์ในทุกวันจะเป็นอย่างไร?  โซนที่นำเสนอในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้จริงในบ้านทุกหลัง เพื่อให้แนวคิดและข้อปฏิบัติในการผลิตพลังงานหมุนเวียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งกับไลฟสไตล์ได้อย่างลงตัว
 
โซนที่ 6 กล้าดี
พื้นที่จัดจำหน่ายและแนะนำสินค้าที่เป็นผลผลิตจากคนกล้าคืนถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นตามฤดูกาล สินค้าอุปโภคบริโภค ไปจนถึงแจกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์และวัสดุปลูก
 
โซนที่ 7 ปลูกต้นกล้า
รับสมัครคนกล้าคืน ปีที่ 3  โครงการที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาทดลองใช้ชีวิตและพัฒนาตนเอง บนวิถีเกษตรยั่งยืน โดยนำปัจจัยสำคัญอย่างเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้ตรงจุด และเป็นประโยชน์อย่างเข้าใจ และเข้าถึงธรรมชาติอย่างเหมาะสม ทำให้ชีวิตมีความสุข เป็นไปอย่างสมดุล 
 
โซนที่ 8 อาหาร 4 ภาค
จากผลิตผลของคนกล้า ที่เข้าร่วมโครงการ นำเอามาแปรรูปเป็นอาหาร 4 ภาค โดยเชฟมืออาชีพ ให้ได้ลิ้มลอง
 
รายละเอียดโซนเสวนา
 
วันที่ 3 มีนาคม 2560 
08.00-11.00 น. พิธีเปิด งานนิทรรศการ คนกล้าคืนถิ่น Digital Farmer: Reconnect Life to the Nature
โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
11.00-12.30น. เสวนาในหัวข้อ : เข้าใจธรรมชาติ…แล้วดีอย่างไร โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและต่างประเทศ 
-    Mr. Damien  Bohler  Permaculture Expert from Australia
-    ดร.เกริก มีมุ่งกิจเกษตรกรที่สามารถทำงานได้มากกว่าวันละ 20,000 บาท
-    อ.จุลพร  นันทพานิชสถาปนิก"สีเขียว"ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและ “ผาสุก”
บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้อง
-    คุณเอก ยุทธการ  มากพันธุ์“บ้านศูนย์เสีย” บ้านที่ไม่ปล่อยให้พลังงานสูญเปล่า
13.30-15.00 น. เสวนาในหัวข้อ : การทำเกษตรแบบเข้าใจธรรมชาติ: ชุมนุมปราชญ์
15.30-16.30 น. เสวนาในหัวข้อ : Design Thinking
แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แบบเข้าใจธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
วันเสาร์ที่ 4มีนาคม 2560
10.00-14.30 น. คนกล้าคืนถิ่น
15.00–16.00 น. เสวนาในหัวข้อ : Digital Farmer
เมื่อเทคโนโลยี เข้าใจธรรมชาติและช่วยให้ทำการเกษตรได้แม่นยำขึ้น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการคนกล้าคืนถิ่น
 
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร