Loading
Activities
archive

The Room of Impulse

วันที่ : 30 มีนาคม 2564 - 24 เมษายน 2564
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ Bangkok Illustration Fair 2021
พิธีเปิด: 30 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ขยายเวลาจัดแสดง ถึง 24 เมษายน 2564


Bangkok Illustration Fair หรือ BKKIF จัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงให้นักวาดภาพประกอบนานาชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดผลงานของตัวเอง ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะ “Reviewer” จึงร่วมจัดนิทรรศการ The Room of Impulse เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ทำงานของตัวเองอย่างต่อเนื่องร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ

The Room of Impulse รวบรวมผลงานของศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 ท่าน จากงาน Bangkok Illustration Fair 2021 (BKKIF) มาจัดแสดง ได้แก่ Auracherrybag, Miminini, Mu, PIRA และ ธ (tanakorn) โดยเลือกจัดแสดงผลงานที่มีรูปแบบเชิงกายภาพ เรื่องราว และเทคนิคที่โดดเด่นรวมกว่า 30 ชิ้น 

งานภาพประกอบมักเป็นผลงานที่ถูกแบ่งเขตแดนอยู่เสมอ ทั้งในกระบวนการคิด การจัดวาง และถ่ายทอดเชิงสุนทรียะ ทำให้ความเคยชินในการรับรู้ภาพประกอบมักปรากฏในรูปแบบที่ "ประกอบ" กับสิ่งอื่น แต่การสร้างงาน ณ พื้นที่และเวลาที่ต่างกันทำให้ผลงานทั้งหมดกลายเป็นสิ่งที่ยืนยันการมอง และถ่ายทอดความเป็นปัจเจก ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยคำอธิบายหรือสื่อ "ประกอบ"  อื่น ๆ ดังนั้น ภาพประกอบหรือผลงานศิลปะล้วนเป็นส่วนขยายของผลผลิตทางการค้นคว้าและแนวความคิดเบื้องหลังของศิลปิน ซึ่งเป็นสิ่งที่นิทรรศการนี้ต้องการถ่ายทอดและสำรวจถึงแรงขับเคลื่อนในการทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมตีความ ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าเป็นผลงานรูปแบบใดก็ไม่อาจมี “เขตแดน” มาแบ่งได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิลปิน คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 - 8 ต่อ 529
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร