Loading
 
archive

สาระแห่งความหวัง

วันที่ : 01 กรกฎาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P2
โดย กนกพล สมเชื้อ


ความเชื่อและความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ ความหวังของผู้คนที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเหมือนพลังงานที่ทำให้ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปได้ ปัจจุบันสังคมเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่ความเชื่อและความศรัทธาก็ยังคงมีอยู่ในสังคม แม้ว่าจะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตาม ความหวังและความเชื่อนี้ หากเกิดจากความไม่รู้และขาดด้วยเหตุผล ก็จะกลายเป็นสิ่งปิดกั้นตัวเราจากความเข้าใจต่อสิ่งอื่น ๆ ความหวังอาจทำให้เราติดอยู่ในพื้นที่แห่งการยึดมั่น และกำหนดการดำเนินชีวิตของเราในที่สุด

ผลงานชุด “สาระแห่งความหวัง” ผลงานจัดวางสื่อผสมที่นำเศษประทัดจากพิธีกรรมแก้บนในชุมชนแห่งหนึ่ง มาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ เศษประทัดจำนวนมากถูกนำมาอัดเป็นแท่งคล้ายก้อนอิฐขนาดใหญ่ นำมาก่อเรียงเป็นกำแพงปิดกั้นในพื้นที่สาธารณะ  เพื่อให้สถานะของกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นนี้ได้ทำหน้าที่อุปมาเช่นเดียวกับกำแพงของป้อมปราการที่แข็งแรง แต่ในขณะเดียวกันกำแพงนี้ก็เป็นสิ่งกำหนดขอบเขตและกีดกันเราจากพื้นที่อีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกัน
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร