Loading
 
bacc note
archive

ประกาศรายนามผู้สมัครบุคคลที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 - 22 กรกฎาคม 2565
สถานที่:
รายนามผู้สมัครบุคคลที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิก

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร