Loading
 
archive

นิทรรศการวิถีกรุงเทพ

วันที่ : 03 สิงหาคม 2565 - 28 สิงหาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P2-P3
โดย คมสัน เพ็ชรสิทธิ์,วุฒิชัย คชสิทธิ


นิทรรศการจากแนวความคิด “กรุงเทพฯ เป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคมขนาดใหญ่ศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างถิ่น และ อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน”  โดยคมสัน นำเสนอการซ้อนเหลื่อมบรรยากาศของกิจกรรมทางการค้าย่านเยาวราช เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงบรรยากาศของเมือง  และวุฒิชัยนำเสนอภาพตัวแทนของคนใต้ย้ายถิ่น สะท้อนภาพลักษณ์ภายนอก ซึ่งผันแปรค่านิยมของตน ไปตามสังคมเมือง ผลงานของศิลปินทั้ง 2  เปรียบเหมือนกลไกทางวัฒนธรรม บ่งบอกถึงคุณค่าในความหลากหลายของมิติทางสังคม และวัฒนธรรมของชีวิตในกรุงเทพฯ

VR TOUR นิทรรศการวิถีกรุงเทพฯ (สำนึกรู้ในถิ่นที่)  คลิก
VR TOUR นิทรรศการวิถีกรุงเทพฯ (อัตลักษณ์คนใต้ในเมืองกรุง)  คลิก

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร