Loading
 
archive

Aporia

วันที่ : 01 มีนาคม 2566 - 02 เมษายน 2566
สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2
โดย อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ


การไม่มีคำตอบสำหรับคำถามที่เราไม่สามารถตอบได้ ทำให้เราต้องคิดใหม่ในรูปแบบอื่นหรือถามคำถามที่ต่างออกไป Aporia คือความรู้สึกกังวลหรือสับสนที่มีแนวโน้มจะสงสัยและคัดค้านต่อรากฐานหรือสภาวะเสถียรบางอย่าง ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงขับให้เราอยากรู้อยากเห็น เปิดใจกับเส้นทางอื่น ๆ ยอบรับในความขัดแย้งแตกต่าง และสิ่งใหม่เสมอ

ในฐานะศิลปินวาดภาพ การตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเพื่อค้นหาสิ่งใหม่เป็นความท้าทายเสมอ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม อภิสิทธิ์จึงเลือกที่จะนำเสนอรูปแบบของผลงานที่แตกต่างออกไปจากผลงานชุดก่อน ทั้งสองชุดผลงานนำไปสู่ความหมาย ความจริง และจินตนาการ ผ่านการรับรู้ทางภาพ(image) ที่เปิดกว้างและเป็นปลายเปิด การสื่อสารที่ทั้งถูกเติมแต่งและถูกลดทอนเหมือนกัน แต่ต่างกันที่งานชุดก่อนจะใช้การสื่อสารผ่านภาพสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย ในผลงานชุดนี้จะใช้มิติของตัวงานจิตรกรรม ระนาบ รูปทรง เส้น สี และมองงานจิตรกรรมให้เป็นลักษณะของวัตถุมากขึ้น ใช้ภาพเพียง 1 ภาพ สถานการณ์ 1 สถานการณ์ ในการสื่อสารให้กระชับและเรียบง่ายมากขึ้น

นิทรรศการนี้จึงเป็นการผสมผสานลักษณะของผลงานที่เกิดจากผลของการตอบโต้และหยิบยืมระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี งานจิตรกรรมและภาพถ่ายที่เชื่อมโยงอยู่กับตำแหน่งแห่งที่ของการรับรู้ของเราที่มีต่อภาพ ผ่านภาพบุคคล ณ ช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารในการมอบประสบการณ์การรับรู้ที่บ้างก็ถูกลดทอนย่นย่อหรือเสริมเติมแต่งจนล้นเกิน มิติที่ทับซ้อนกันและตัดข้ามเขตแดน ระนาบที่ถูกฉีกขาดและเจาะทะลุ มิติลึกของวัตถุที่กลับราบเรียบ จดจำแต่ทำให้สลาย ละม้ายคล้ายเหมือนจนเหมือนคล้ายจะจดจำได้

VR TOUR Aporia คลิก

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร