Loading

arts network exhibitions
archive

The Blue Man (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 07 มกราคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

โดย เสริมคุณ คุณาวงศ์ 


The Blue Man เป็นชุดผลงานที่ใช้ "สี" เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยงานชุดนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ร่างกาย เป็นการถ่ายทอดความงามบริสุทธิ์ที่เป็นผลิตผลของธรรมชาติ โดยการคัดเลือกนายแบบและนางแบบ
ที่สามารถสื่อสารความสมบูรณ์แบบของมนุษย์ได้  
ตอนที่ 2 หลอมรวม การสะท้อนถึงสัญชาติญาณของการเป็นสัตว์สังคม
การทับซ้อนของมนุษย์ผู้หญิงและผู้ชาย จิตวิญญานในความเป็นหญิงที่อยู่ในผู้ชายและความเป็นชายที่อยู่ในผู้หญิง
ตอนที่ 3 เล่าถึง "ยันต์" เอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่รอยสักสะท้อนความปรารถของมนุษย์ที่ต้องการจะเป็นยิ่งกว่ามนุษย์

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร