Loading

arts network exhibitions
archive

BANGKOK ATTITUDE

วันที่ : 03 กันยายน 2557 - 28 กันยายน 2557
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4
โดย KENGO OTAKE  

ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยู่กรุงเทพ ทำให้ผมระลึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับเมืองที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดี ผมเติบโตขึ้นมาในกรุงโตเกียวในช่วง ค.ศ. 1980 เป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีการคิดถึงเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมของญีปุ่น หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลอย่าง มากจากสหรัฐอเมริกา ช่วงครึ่งปีหลังของค.ศ. 1980 ได้มีการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของญี่ปุ่นยุคใหม่ เมื่อวัยรุ่นในโตเกียวริเริ่มคิดค้นสไตล์ของตัวเองที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและอเมริกัน เข้าด้วยกัน  
 
พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่นเหล่านี้ทำให้กรุงโตเกียวมีสีสัน ซึ่งเห็นเด่นชัดในสังคมวัตถุนิยมที่ แฟชั่นและศิลปะได้รับการผสมผสานเข้าด้วยกัน  มันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการอันลึกซึ้งของการ เปลี่ยนมุมมองทางสังคม สิ่งที่ตามมาคือ คนรุ่นหลังได้พัฒนากระแสใหม่ๆ ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายมาเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง  
 
กรุงเทพในปัจจุบันมีกลิ่นอายของโตเกียวในช่วง ค.ศ. 1980 ผมมองว่าวัยรุ่นในกรุงเทพได้รับอิทธิพล จากอเมริกันและญี่ปุ่นเป็นจุดที่พวกเขาจะแสดงมุมมองและรูปแบบของตัวเองออกมา พวกเขามีความคิด สร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และมีแรงผลักดัน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษาค่านิยมแบบเก่าไว้ได้   
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร