Loading

arts network exhibitions
archive

นิทรรศการหนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม 2014

วันที่ : 11 ธันวาคม 2557 - 04 มกราคม 2558
สถานที่: ชั้น 5

พิธีเปิด  11 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น.  


นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3 ที่หนังสือภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวด หนังสือภาพถ่ายเยอรมันยอดเยี่ยม จะมาอวดโฉมในกรุงเทพมหานคร หนึ่งในความพิเศษของปีนี้อยู่ที่หนังสือภาพถ่ายขนาดใหญ่ที่ได้รางวัลจากประเภท Coffee Table Books ที่เพิ่มเข้ามาในการประกวดในปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมหนังสือภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าและร่วมค้นหาว่าคุณภาพของภาพถ่ายและความประทับใจแบบไหนที่ทำให้กรรมการเทใจให้หนังสือทั้ง 21 เล่มได้รับรางวัลทั้งระดับ ทอง และระดับ เงิน ในครั้งนี้

***ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร