Loading

arts network exhibitions
archive

งานแสดงภาพวาดดินสอ ชุด "ธรรมชาติสนทนา" โดย ครองศักดิ์ จุฬามรกต

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2558 - 30 พฤษภาคม 2558
สถานที่: โถง ชั้น 1

โดย โครงการอุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพพิพิธภัณฑ์แม่ ภายใต้มูลนิธิสานแสงอรุณ
พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.


โครงการอุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพพิพิธภัณฑ์แม่ ภายใต้มูลนิธิสานแสงอรุณ ขอเชิญท่านร่วมงาน
งานแสดงภาพวาดดินสอ ชุด "ธรรมชาติสนทนา" โดย ครองศักดิ์ จุฬามรกต 

กำนหนดการ

13.30 น. การแสดงดนตรีสด โดย มงคลอุทก และผองเพื่อน
14.30 น. บรรยายเรื่อง ระบบโลก ธรรมชาติวิกฤติ โดย ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (ยุค ศรีอาริยะ)
15.30 น. เสวนา "รักแม่-รักพงศ์พฤกษ์" โดย พระสันติพงษ์ เขมะปัญโญ, อ.รติยา จันทรเฑียร และดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
17.00 น. สนทนา เรื่องภาพวาดกับครองศักดิ์ จุฬามรกต พร้อมแขกรับเชิญ คุณวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
18.00 น. ขับขานบทกวี โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และศิวกานท์ ปทุมสูตร พิธีเปิดโดย "ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล"
18.30 น. ชมศิลปะ และสนทนาตามอัธยาศัย

พิธีกรดำเนินรายการโดย คุณอภิยา ฉายจันทร์ทิพย์

ในงานมีจำหน่าย
1. รวมภาพวาดดินสอ 53 ภาพ ประกอบบทกวี (ขนาดเท่าภาพจริง ประมาณ A3) ชุด "ธรรมชาติสนทนา - Dialogue withMother nature"
2. หนังสือ "กราบแม่" (รวมบทกวี เรื่องสั้น และความเรียงจากความร่วมมือของนักเขียนต่างๆ อาทิ คุณไพวรินทร์ ขาวงาม, จิระนันท์ พิตรปรีชา, ศิลา โคมฉาย, สุรชัย จันทิมาทร, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, อังคาร กัลยาณพงศ์, ศิริเอมอร อุณหธูป, อรสม สุมทธสาคร ฯลฯ)
3. เสื้อและของที่ระลึกต่างๆ

โดยรายได้มอบให้โครงการอุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพพิพิธภัณฑ์แม่ เพื่อใช้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "เปิดสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณของคน เพื่อดุลยภาพในการดำรงอยู่พึ่งพา สู่ความสุขสงบ สันติ อย่างยั่งยืนของสรรพชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง

ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 - 20.00 น.
กิจกรรม Mini Concert Tribute to Mother
เล่นดนตรี และร่วมเสวนา เรื่อง เล่าเรื่องแม่ผ่านภาษิตไทย (อาจารย์ระพี สาคริก ร่วมเล่นดนตรีและเสวนา)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 689 5778, 089 813 8838


ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร