Loading

Digital Art to Crypto Art ศิลปะ NFT เครื่องมือใหม่ในการสร้างรายได้

วันที่ : 23 มิ.ย. 2565

Journey (เจอ-นี่) : Art Thesis Exhibition 2022

วันที่ : 21 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2565

Spectrum Bangkok Pride 2022: Rainbowtopia

วันที่ : 17 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2565

MultiBird-Keylight Thesis Exhibition

วันที่ : 15 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2565

กิจกรรมไพรด์เยาวชนเพื่ออิสรภาพและความยุติธรรม

วันที่ : 11 มิ.ย. 2565

ไม่ซ้ำรอย

วันที่ : 07 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2565

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 4

วันที่ : 07 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2565

งานเปิดตัวหนังสือนิยาย เรื่อง “ดอกไม้บานที่อิตาลี”

วันที่ : 03 มิ.ย. 2565

Pattaya City of Film : พัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์

วันที่ : 31 พ.ค. 2565

2022 Taiwan Dragon Boat Festival

วันที่ : 31 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2565

โอกาสที่เท่าเทียมในการร่วมกันเลี้ยงดูบุตร (Parenting - An Equal Opportunity)

วันที่ : 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2565

วีดีโอศิลปะร่วมสมัย ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย

วันที่ : 25 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2565

นิทรรศการสำแดงร่วม "สามกรุงสำแดงภาพ" ตอนที่ ๓ : ร่วมทาง

วันที่ : 24 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2565

CO-EXIST - ดำรงร่วมกัน ด้วยใจโอบรับ

วันที่ : 15 พ.ค. - 29 พ.ค. 2565

Bangkok Active Forum 5:- Creative City เมืองสร้างสรรค์

วันที่ : 13 พ.ค. 2565
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร