Loading

เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ 2019

วันที่ : 18 ต.ค. 2562

“You are What You Art” นิทรรศการ แสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ของนิสิตครุศิลป์ จุฬาฯ รุ่น 47

วันที่ : 15 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562

นิทรรศการแลกเปลี่ยนภาพพิมพ์ไทย-เม็กซิโก ประจำปีพ.ศ. 2562

วันที่ : 15 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562

เสียงของพวกเรา: สุขภาพและการฟื้นฟูตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

วันที่ : 15 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562

Glow UP Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์

วันที่ : 11 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562

ASEAN Data Science Explores Competition 2019 Regional Finals

วันที่ : 09 ต.ค. 2562

“บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13

วันที่ : 08 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562

กษัตริยมหาราชในดวงใจไทยนิรันดร์

วันที่ : 08 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562

Fresh Zone

วันที่ : 01 ต.ค. - 06 ต.ค. 2562

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

วันที่ : 01 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562

FASHTAG : 12

วันที่ : 01 ต.ค. - 05 ต.ค. 2562

Mini Concert เปิดอัลบัมThe Masterpiece of Nanglen Band

วันที่ : 29 ก.ย. 2562

‘โฮโมดีอุส: ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้’ “เริ่มต้นเมื่อมนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นมา จบลงเมื่อมนุษย์ต้องการเป็นพระเจ้าเสียเอง”

วันที่ : 28 ก.ย. 2562

The Sound of Silence

วันที่ : 26 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 49

วันที่ : 25 ก.ย. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร