Loading

งานหนังสือเล็ก ๆ

วันที่ : 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562

Spirit of Nature

วันที่ : 29 ต.ค. - 10 พ.ย. 2562

Churairat Classical Guitar Competition 2019

วันที่ : 29 ต.ค. 2562

BCB Dance Collection 2019: The Contemporary Dance Performance with James Pett, presented by B. Grimm

วันที่ : 26 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562

โลกในจินตนาการ ศิลปะไร้เดียงสาแบบยูเครน 100 ปีของบทสนทนารุ่นสู่รุ่นจากย่าถึงหลานชาย

วันที่ : 22 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562

Churairat Piano Competition 2019

วันที่ : 22 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562

“Beyond the Berlin Wall”

วันที่ : 22 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562

Thai Creativity in Cannes Lions

วันที่ : 18 ต.ค. 2562

เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ 2019

วันที่ : 18 ต.ค. 2562

“You are What You Art” นิทรรศการ แสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ของนิสิตครุศิลป์ จุฬาฯ รุ่น 47

วันที่ : 15 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562

นิทรรศการแลกเปลี่ยนภาพพิมพ์ไทย-เม็กซิโก ประจำปีพ.ศ. 2562

วันที่ : 15 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562

เสียงของพวกเรา: สุขภาพและการฟื้นฟูตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

วันที่ : 15 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562

Glow UP Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์

วันที่ : 11 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562

ASEAN Data Science Explores Competition 2019 Regional Finals

วันที่ : 09 ต.ค. 2562

“บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13

วันที่ : 08 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร