Loading

สวนประติมากรรมปฐมอุทยานแห่งความรัก พิพิธภัณฑ์แม่

วันที่ : 02 ส.ค. - 14 ส.ค. 2559

"DENUDE" THESIS EXHIBITION

วันที่ : 26 ก.ค. - 31 ก.ค. 2559

เพราะภัฑณ์ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ 2559

วันที่ : 19 ก.ค. - 24 ก.ค. 2559

ชาตรีนางเลิ้ง

วันที่ : 12 ก.ค. - 17 ก.ค. 2559

นิทรรศการ happening Eyes on Japan: The Exhibition

วันที่ : 05 ก.ค. - 30 ก.ค. 2559

นิทรรศการแสดงผลงานนิสิตภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

วันที่ : 28 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2559

"ลุกยัง" นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำการศึกษา 2558

วันที่ : 14 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2559

LIVE THE CITY

วันที่ : 07 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2559

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "สังเคราะห์แสง"

วันที่ : 31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2559

โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ : 31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2559

MCT DAY The Annual 2016

วันที่ : 19 พ.ค. - 21 พ.ค. 2559

Thesis Exhibition "ART & DESIGN TAIWAN"

วันที่ : 17 พ.ค. - 29 พ.ค. 2559

ภาพพิมพ์บูรพา ครั้งที่ 17

วันที่ : 03 พ.ค. - 15 พ.ค. 2559

นิทรรศการภาพถ่าย "การเดินทางอันยาวนาน"

วันที่ : 03 พ.ค. - 29 พ.ค. 2559

นิทรรศการ Thesis Exhibition 2016 "ARCH สาด"

วันที่ : 23 เม.ย. - 01 พ.ค. 2559
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร