Loading

You Are Not Alone : เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน

วันที่ : 17 มี.ค. - 20 พ.ค. 2555

111 ปี อนุรักษ์ช้างไทย

วันที่ : 13 มี.ค. - 15 มี.ค. 2555

Shadowlife

วันที่ : 02 มี.ค. - 29 เม.ย. 2555

วัฒนธรรมรำลึก ไร้รูป ไร้เงา

วันที่ : 17 ก.พ. - 11 มี.ค. 2555

โลกตะแคง

วันที่ : 16 ก.พ. - 29 เม.ย. 2555

หนังสือคือเพื่อนที่แสนดี

วันที่ : 14 ก.พ. - 19 ก.พ. 2555

“น้ำ น้ำพระทัย”

วันที่ : 09 ก.พ. - 18 มี.ค. 2555

บันทึกอาสาฯ

วันที่ : 20 ม.ค. - 26 ก.พ. 2555

“อุปบัติ ณ โลกี”

วันที่ : 05 ม.ค. - 19 ก.พ. 2555

จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย

วันที่ : 20 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2554

"น้ำ+ใจ ๒๕๕๔"

วันที่ : 09 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2554

เมืองจมน้ำ (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 20 ต.ค. - 29 ม.ค. 2555

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 19 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2554

ศาลาสยาม ในงานเอ็กโป ที่เมืองตูริน ค.ศ. 1911

วันที่ : 18 ต.ค. - 18 พ.ย. 2554

World Habitat Day 2011: Bangkok and Climate Change through Photography

วันที่ : 07 ต.ค. 2554
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร