Loading

ร่างสีดำกับภาวะที่ถูกครอบงำ

วันที่ : 01 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561

ห้วงขณะหนึ่งของความทรงจำ

วันที่ : 05 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561

นิทรรศการ ของบ้าน..บ้าน Home (WE) Made

วันที่ : 04 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561

นิทรรศการ “วัน.ณ.ยุค”

วันที่ : 04 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561

นิทรรศการ ปล่อยให้ฉันร่ายรำ

วันที่ : 02 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561

นิทรรศการ EQUIVALENT

วันที่ : 01 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2561

นิทรรศการ โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่

วันที่ : 01 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561

นิทรรศการ “นิทานแผดเสียง กรีดเสียง และซีซเสียง”

วันที่ : 05 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561

​​​​​​​Local  Sounds

วันที่ : 03 พ.ค. - 27 พ.ค. 2561

ชีวิตทับซ้อน

วันที่ : 04 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561

“ชีวิต และ เรียนรู้”

วันที่ : 04 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561

"บ้านหลังสุดท้าย"

วันที่ : 04 เม.ย. - 29 เม.ย. 2561

Circle of life (เกิด-ดับ)

วันที่ : 01 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561

นิทรรศการ “Mind Essence”

วันที่ : 01 มี.ค. - 30 มี.ค. 2561

นิทรรศการ วิกลจริต

วันที่ : 01 ก.พ. - 25 ก.พ. 2561
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร