Loading

ประกาศปรับเวลาเปิดให้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 22 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2565

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 01 ต.ค. - 30 ก.ย. 2569

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัคร

วันที่ : 01 พ.ย. - 30 พ.ย. 2565
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร