Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มกราคม 2560

highlight

bacc family

วันเด็กศิลป์@BACC ตอน แรงบันดาลใจจากพ่อ
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 10.30 - 18.00 น.
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปกรุงเทพฯขอเชิญเด็กๆร่วมกิจกรรม "วันเด็กศิลป์@BACCตอนแรงบันดาลใจจากพ่อ" กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่จะช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจ
จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้แนวทางการดำเนินชีวิต และพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่จะมอบความสุขให้น้องๆ ดังนี้

ไฮไลท์ในงาน :


• แปลงโฉมอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ด้วยสิ่งประดิษฐ์จากโครงการในพระราชดำริต่างๆ ให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นแผนที่เล่มใหญ่ที่เด็กๆ
จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9

• กิจกรรมฐานศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 10 ฐาน 10 เรื่องราว

• เวทีการแสดงที่ได้แรงบันดาลใจจากพระอัฉริยภาพด้านดนตรีและคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสร้างสรรค์เพื่อส่งต่อสู่ผู้ชม

-------------

กิจกรรมการแสดงเวทีกลาง ชั้น 1

การแสดงช่วงที่ 1

13.00 - 13.15 น. เปิดเวที แนะนำกิจกรรม
13.15 - 14.00 น. การแสดงดนตรีคลาสสิคเพลงพระราชนิพนธ์ วง ปลายเสียง
14.00 - 14.30 น. การแสดงเพลงพื้นบ้าน
14.30 - 14.45 น. เล่นเกมชิงของรางวัล

การแสดงช่วงที่ 2
15.30 - 15.45 น. เปิดเวทีช่วงเย็น แนะนำกิจกรรม
15.45 - 16.15 น. การแสดงเล่านิทานเรื่องความสามัคคีจากกลุ่มนิทานแต้มฝัน
16.15 - 17.15 น. การแสดงละครหุ่นสาย เรื่อง ช.ช้าง จาก มูลนิธิหุ่นสายเสมา
17.15 - 17.30 น. เล่นเกมชิงของรางวัล
17.30 - 18.00 น. การแสดงละครใบ้จากเบบี้มายด์
18.00 - 18.15 น. ปิดเวที

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดตรวจสอบกำหนดการหน้างานอีกครั้ง

--------------

ฐานกิจกรรม

ข้าวปั้นเข้าปาก Thai Rice-Thai Roll (โถง ชั้น L)
เรียนรู้พระราชกรณียกิจเรื่องข้าวผ่านความสนุกจากการปั้นข้าวไทยให้เป็นซูชิแสนอร่อย

การ์ดเด้งดึ๋ง Pop Up Card (ห้องสมุด ชั้น L)
นำกระดาษหลากสีมาประดิษฐ์เป็นการ์ดเด้งดึ๋ง เพื่อเรียนรู้เรื่องราวในสารานุกรมสำหรับเยาวชน

ตามรอยสายฝน Falling Rain (ผนังโค้ง ชั้น 3)
สนุกกับการตามรอยสายน้ำ และพระราชกรณียกิจด้านชลประทาน ประดิษฐ์ให้เม็ดฝนกลายเป็นดอกไม้ เกิดเป็นงานศิลปะบนฝาผนัง

ดินแปลงร่าง Growing the Grass Head (ผนังโค้ง ชั้น 4)
เรียนรู้พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับดินผ่านการทำงานประดิษฐ์แปลงร่างดินให้กลายเป็นตุ๊กตาหัวหญ้า

เรือ แล่น เล่น The Super Mod (ผนังโค้ง ชั้น 4)

สร้างเรือใบจากกล่องนม เพื่อทำความรู้จักเรือใบมด เรือใบที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงออกแบบและทรงต่อด้วยพระองค์เอง
และพระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

โด เร มี ฟา ซอล... Sweet Melody (ผนังกระจกชั้น 5)

ประดิษฐ์ฮาร์โมนิก้าจากไม้ไอติม ฝึกเป่าตัวโน๊ต เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

แก้มแต้มยิ้ม Fantasy face painting (ผนังกระจก ชั้น 5)

กิจกรรมเพ้นท์หน้าแฟนซี แปลงร่างน้องๆ เป็นผักผลไม้และสัตว์ชนิดต่างๆ จากโครงการหลวง

ฟังพ่อเล่าเรื่อง Father’s Story (ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5)
ชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องพระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ผ่านการ์ตูนเบิร์ดแลนด์ ตอนตามรอยพระราชา

ส่องสลับลาย Kaleidoscope (ห้องนิทรรศการ ชั้น 8)
ชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทัศนียมรรคา" และร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กล้องสลับลาย
พร้อมเรื่องราวและพระอัฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

สมุดประทับ (ใจ) Wishing Diary (มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1)
ตกแต่งสมุดบันทึกพอเพียง ของที่ระลึกที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยตัวปั๊มหลากหลายแบบที่สื่อถึงคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องความพอเพียง

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 214 6630-8 ต่อ 519 อีเมล : education@bacc.or.th

main exhibition 789

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
"ทัศนียมรรคา"
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
13 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพ ด้านการ
ถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จ พระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2558 -
2559 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550 "ชีวิตที่หมุนไป
ไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง" ในปี 2552 "สีแสงแสดงชีวิต" ในปี 2553
"อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554"ควงกล้องท่องโลก" ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556
" อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 และอยู่มานาน กาลเวลาพาสุข ในปี 2558

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของ
ถ่ายภาพนั้นๆ

bacc exhibition 789

แอร์วิน วูร์ม
ปรัชญา ประ-ติ- บัติ

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จำกัด
26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ด้วยบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนทางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ได้สร้างหมุดหมายของภาวะแห่ง
การเปลี่ยนผ่านที่ไม่เพียงแค่เชื่อมไปกับปรากฏการณ์ที่เคลื่อนตัวในระดับภูมิภาค หากยังรวมถึงพื้นที่ต่างๆ
ทั่วโลก ตรงจุดนี้ได้ตั้งคำถามต่อความหมายในความคิด การปฏิบัติ รวมถึงกระบวนทัศน์ที่ดำรงอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นจากฝั่งอนุรักษ์นิยมกระแสใหม่ จนถึงวิวัฒนาการความเคลื่อนไหวของหัวก้าวหน้า กระแสเหล่านี้ได้
สร้างบริบทให้นิทรรศการ นำเสนอการก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคม
ที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญเช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแยง และความเป็นสาธารณะ
กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายวิธีการแฝงอยู่ในศิลปะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้มอง
เห็นสิ่งที่ยึดถือในตัวตนและปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อสังคมรอบข้าง ในผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของ
ศิลปินระดับโลก แอร์วิน วูร์ม นำเสนอปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชมให้
ได้สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนานและน่าขบขันและในขณะเดียวกันสร้างกระบวนการสะท้อนกลับให้ได้
วิเคราะห์และวิพากษ์ตนได้อย่างเคร่งเครียด จุดประสงค์ของนิทรรศการคือการนำเสนอผลงานศิลปะและ
ศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลาย
ทางความคิดทั้งในตัวตน และสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย

ศิลปิน: แอร์วิน วูร์ม

ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ ภาพสะท้อนเมือง
โดย จอมพล พัวทวี และ สุทธิพันธ์ สิทธิชัย
6 - 29 มกราคม 2560
ห้อง People's Gallery P1-P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น.

วัตถุบางอย่างให้ความหมายและมีคุณค่าต่อความรู้สึกของใครบางคน วัตถุยังเป็นสัญลักษณ์แทน
บุคคลผู้เป็นเจ้าของ การพิจารณาสภาพชีวิตของคนเร่ร่อนไร้บ้านในเมืองหลวงทำให้เห็นความจริง
ของชีวิตที่ผสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมไทย สะท้อนผ่านรูปทรงของวัตถุสิ่งของและ
สมบัติส่วนตัว - จอมพล พัวทวี

สังคมที่เจริญด้านเทคโนโลยีทุนนิยมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน วิถีชีวิตที่เรียบง่าย
หายไปเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกต่อสังคมเมืองโดยใช้ "เส้น"
เป็นทัศนธาตุหลัก นำไปสู่โครงสร้างภายในอันเป็นระบบระเบียบเเบบแผนที่ได้เผยให้เห็นถึง
ความงามและความจริงที่ถูกมองข้าม - สุทธิพันธ์ สิทธิชัย

arts network

นิทรรศการ "20 ภาพกวี รอยอาลัยในแผ่นดิน"
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ กลุ่ม สห+ภาพ
6 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560
โถง ชั้น 1

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กลุ่ม สห+ภาพ นำเสนอนิทรรศการ ภาพถ่ายและบทกวี บันทึกเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทย ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งสำคัญ
ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
6 ธันวาคม 2559 - 15 มกราคม 2560
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5 และ ทางเดินโค้งระหว่าง ชั้น 7 - 9

การบรรยายและเวิร์คช็อปละครเวที โดย โอริสะ ฮิราตะ
บทนำสู่ละครเวทีใหม่ "Bangkok Notes"

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 14.00 - 17.30 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ โทร.02 260 8560- 4
อีเมล : acdstaff@jfbkk.or.th

นิทรรศการย้อนหลัง 40 ปี
ประมวญ บุรุษพัฒน์

21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
สตูดิโอ ชั้น 4

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
เวลา 17.30 น. ศิลปินบรรยาย
เวลา 18.30 น. กล่าวเปิดนิทรรศการ โดย ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

Destination: Still Unknown นิทรรศการผลงานย้อนหลัง 40 ปี ของประมวญ บุรุษพัฒน์ จัดขึ้น
เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องท่านในฐานะศิลปินภาพถ่าย, นักการศึกษา และผู้บุกเบิกศิลปะภาพถ่าย
ร่วมสมัยไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา อาจารย์ประมวญแสดงให้ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นจริงจัง
ต่อภาพถ่าย ในฐานะสื่อแห่งการแสดงออกทางศิลปะ ทั้งเป็นผู้บุกเบิกภาพถ่ายเชิงแนวคิด (Conceptual
photography) ที่มีการนำเอาเทคนิคสื่อผสม ตัดปะ ระบายสี และวาดเส้น ประกอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการสร้างสรรค์งาน ประมวญใช้ภาพถ่ายแตกต่าง จากช่างภาพแนวสวยงามและช่างภาพข่าว
เขาสนุกกับการทดลองเทคนิคกระบวนการ ล้างอัดขยายภาพ เพื่อแปรเปลี่ยนภาพถ่ายส่วนตัวธรรมดา
ให้มีรูปลักษณ์ใหม่อันน่าตื่นตาประมวญมองเห็นว่าภาพถ่ายเป็นหนทางหนึ่งที่เขาจะเชื่อมต่อและสร้าง
บทสนทนากับชุมชน ศิลปินและช่างภาพทั่วโลกช่วงปี พ.ศ. 2530 ท่ามกลางขยะล้นโลกและการบริโภค
(ซึ่งกระบวนการสร้างงานศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้น) ประมวญคิดและและตั้งคำถามต่อบทบาทหน้าที่ของ
ศิลปิน และนั่นทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ซึ่งรวมถึงการใช้เศษกระดาษอัดรูปที่ ทิ้งแล้ว และ
การนำเอารูปเก่ามาใช้ใหม่ เหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นแนวหน้าของเขา

นิทรรศการย้อนหลังครั้งนี้จะเน้นผลงานบางชุดที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการสร้างสรรค์งาน อันเป็น
เอกลักษณ์ของศิลปิน และถือเป็นการยกย่องต่ออิทธิพลที่ประมวญมีต่อศิลปะ ภาพถ่ายไทย

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพถ่ายยังไม่มีพื้นที่ที่แน่นอนนักในโลกทัศนศิลป์ หลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประมวญต้องทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขอันไร้ความเป็นมิตร อย่างไรก็ตาม ประมวญสามารถ
แสดงผลงานเดี่ยว 10 ครั้ง และงานกลุ่มกว่า 70 ครั้งทั่วโลก

ภัณฑารักษ์: จวง วูบิน และ มานิต ศรีวานิชภูมิ

SONATA HOUSE Concert 2017
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.089 866 8816, 081 721 4119

bacc shop

โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่สุดพิเศษ

ลดราคาสินค้าเสื้อยืดทุกประเภทสูงสุด 10% ทั้งในร้านค้าและสื่อออนไลน์
และมีบริการส่งสินค้าฟรีเมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป

*โปรโมชั่นสิ้นสุดเดือนมกราคม 2560 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

FA Cinematheque
ชั้น 2

ประตูสู่หอภาพยนตร์เพื่อทดลองสัมผัสโลกของหอภาพยนตร์ พบกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จัดทำ
โดยหอภาพยนตร์ อาทิ หนังสือ ดีวีดี ของที่ระลึก บริการค้นคว้า มุมห้องสมุดหนังสือ วารสาร และวิดีทัศน์
พร้อมร่วมชมภาพยนตร์ ณ โรงหนังเปี๊ยกโปสเตอร์ และร่วมกิจกรรมบรรยาย สนทนาและอบรมต่างๆ
เกี่ยวกับภาพยนตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.081 494 8112, 081 754 5743

Coffee Booms
ชั้น 3

พบกับเครื่องดื่มและอาหารว่างหลากหลายประเภท อาทิ กาแฟสด ชา น้ำผลไม้ปั่น แซนวิช
ขนมปังกรอบ ฯลฯ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ร้าน Coffee Booms

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 803 5889, 086 456 8967
coffeeboom2

Upcoming in February

main exhibition 789

เซบาสเทียว ซาลกาโด
เดอะ เวิลด์ ทรู ฮิส อายส์
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ ซันดารัม ทากอร์ แกลเลอรี่
8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.30 น.

เซบาสเทียว ซาลกาโด คือหนึ่งในช่างภาพที่ฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของโลก ในสามทศวรรษ
ที่ผ่านมา เขาได้เดินทางไปถ่ายภาพมามากกว่า 100 ประเทศ และใช้เวลา ทำงานอยู่กับเนื้อหาของ
ภาพถ่ายของเขาหลายสัปดาห์เพื่อเป็นการทำลายกำแพงต่างๆ และเป็นการฝั่งตัวตนเข้าไปในสิ่งแวดล้อม
ของเนื้อหาผลงานนั้นๆ เขาเห็นตัวเองเป็นเสมือน ผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในเนื้อหาและเรื่องราวในภาพถ่าย และถ่ายทอดทั้งความเปราะบางและ ความแข็งแกร่งของจิตใจมนุษย์

สำหรับนิทรรศการครั้งแรกและครั้งสำคัญของเขาในประเทศไทยเขานำเสนอภาพถ่าย ขาวดำที่มีชื่อเสียง
จากชุดผลงานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเขา คือ เวิร์คเกอร์ส (ค.ศ.1986- 1992) เอ็กซ์โซดัส (ค.ศ.1993-1999) และ เจเนสิส (ค.ศ. 2004-2011) รวมถึงผลงาน ภาพถ่ายภาพขาวดำที่ให้สีเสมือนจริง ชุด อาเธอร์ อเมริกาส์ จากภาพถ่ายที่ยังคงอยู่ ในความจำของทิวทัศน์ที่กำลังจะสูญหายไปถึงภาพถ่ายที่แสดงถึง
เหตุการณ์การย้ายถิ่น ของคนทั่วโลกผลงานแต่ละชิ้นของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกร่วมและความเอาใจใส่

เซบาสเทียว ซาลกาโด ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพถ่ายหลายสถาบัน อันเป็นการ แสดงให้เห็น
ถึงความสำเร็จของเขา เขายังเป็นทูตสันถวไมตรีขององค์การทุน เพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นิทรรศการผลงานของ
เขาได้จัดแสดงขึ้นและจะยังจัดแสดงต่อไป ในพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2013 ได้ถูกตีพิมพ์
หนังสือ เดอ มา แตร์ อะ ลา แตร์ (ฟรอม มาย แลนด์ ทู เดอะ แพลเนต) ผลงานที่บรรยายถึงชีวิตและ
อาชีพของเขา และ ในปี ค.ศ. 2014 ได้ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง เดอะ ซอลท์ ออฟ ดิ เอิร์ธ กำกับโดย
วิม เวนเดอร์ส และ จูเลียโน ริเบย์โร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsor


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร